LIST OF PAPER

1991

1. Gwiazdowicz D.J. 1991. Niedźwiedzia...stopa. Przegląd Leśniczy, 2: 9.
2. Gwiazdowicz D.J., Kowalkowski W., Piechowska D., Stróżczyński A., Szóstak A. 1991. Wilk w Puszczy Białowieskiej. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 231: 75-83.

1992
3. Gwiazdowicz D.J., Klejnotowski Z. 1992. Czy powinniśmy polować na wilki? Przegląd Leśniczy, 2: 7.
4. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1992. Tytuł Doktora Honoris Causa dla profesora Bohdana Kiełczewskiego. Las Polski, 12: 23.
5. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1992. Dendrolaelaps (Insectolaelaps) kielczewskii nov. sp. aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 40 (3): 225-234.

1993
6. Gwiazdowicz D.J. 1993. Wstępne badania nad fauną roztoczy (Acari, Mesostigmata) Puszczy Białowieskiej. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 255: 73-80.
7. Gwiazdowicz D.J. 1993. Lasy łęgowe. Ten Świat, 4 (21): 16.
8. Gwiazdowicz D.J. 1993. Zebranie Komitetu Ochrony Przyrody PAN na temat „Ochrona przyrody w lasach”. Przegląd Leśniczy, 2: 17.
9. Gwiazdowicz D.J. 1993. Sesja „Ochrona przyrody w lasach”. Informator Akademii Rolniczej, Poznań, 3: 10-11.
10. Gwiazdowicz D.J. 1993. Ochrona upraw przed zwierzyną w Nadleśnictwie Dierdorf. Las Polski, 23: 17.
11. Gwiazdowicz D.J., Kiełczewski B., Skorupski M. 1993. Dydaktyka z zakresu ochrony przyrody i środowiska na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu. Seminarium nt.: „Wyższe Szkoły Rolnicze w procesie edukacji ekologicznej”. Katedra Ochrony Środowiska SGGW Warszawa. 23-24.09.1993, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 41-44.
12. Gwiazdowicz D.J., Maniaczyk J. 1993. Królewskie polowania na lwy w starożytności. Przegląd Leśniczy, 4: 21.
13. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenów leśnych. Zadaszenia, stoły i ławki. Las Polski, 2: 12-13.
14. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenów leśnych. Plac zabaw dla dzieci. Las Polski, 3: 12-13.
15. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenów leśnych. Boiska do gier sportowych. Las Polski, 4: 10-11.
16. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Roztocze (Acarina) i ich rola w ekosystemach leśnych. Las Polski, 7: 14-16.
17. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Kleszcz pastwiskowy. Las Polski, 14: 8-9.
18. Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D.J., Wuczyński A. 1993. Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 255: 81-86.

1994
19. Gwiazdowicz D.J. 1994. Medycyna ludowa i znachorstwo. Wilk. Łowiec Polski, 12: 20.
20. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1994. Badania nad składem gatunkowym roztoczy z podrzędu Mesostigmata oraz pasożytniczymi grzybami na powierzchniach chronionych w Polsce. PTL Sesja Naukowa: Nauka – Doświadczalnictwo – Praktyka Leśna, Rogów: 21.

1995
21. Adamus P., Gwiazdowicz D.J., Szablewski P. 1995. Zimowy spis nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym. Sesja Studenckich Kół Naukowych Akademii Rolniczej, Poznań: 9.
22. Gwiazdowicz D.J. 1995. Medycyna ludowa i znachorstwo. Niedźwiedź. Łowiec Polski, 1: 25.
23. Gwiazdowicz D.J. 1995. Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej. Przegląd Leśniczy, 5: 12.
24. Gwiazdowicz D.J. 1995. Männchen, Dauer- und Wandernymphen von Sejus rafalskii Wiśniewski et Hirschmann 1991 (Acari, Sejina) aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 43 (2): 153-162.
25. Gwiazdowicz D.J., Kaczmarek J.Ł. 1995. Sztuka Ziemi. Przegląd Leśniczy, 4: 14.
26. Gwiazdowicz D.J., Kaczmarek J.Ł. 1995. Sztuka ekologiczna. Echa Leśne, 7: 14-15.
27. Gwiazdowicz D.J., Kaczmarek J.Ł. 1995. Poezja i łowy. Przegląd Leśniczy, 12: 25.
28. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1995. Wstępne badania nad fauną roztoczy z podrzędu Mesostigmata w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 4: 77-80.

1996
29. Gwiazdowicz D.J. 1996. Przewodnik – śladami zwierząt. Przegląd Leśniczy, 4: 25.
30. Gwiazdowicz D.J. 1996. Poznać Syberię. Bajkał. Parki Narodowe, 3: 30-31.
31. Gwiazdowicz D.J. 1996. Poznać Syberię. Tajga. Parki Narodowe, 4: 30-31.
32. Gwiazdowicz D.J. 1996. Życie Sybiraka. Głos Wielkopolski, 2 IX: 23.
33. Gwiazdowicz D.J., Najgrakowski T. 1996. Wakacje w tajdze. Przegląd Leśniczy, 6: 14-15.
34. Gwiazdowicz D.J., Robakowski P. 1996. La Foret vierge de Bialowieza Patrimoine de l'Europe. Foret Wallonne, 26: 3-6.
35. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1996. Antennophorina, Microgyniina, Gamasina (Acari, Mesostigmata) parków narodowych Polski. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 15 (2): 47-62.
36. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1996. Roztocze (Acari, Mesostigmata) Pienin. Fragmenta Faunistica, 39 (16): 223-243.

1997
37. Gwiazdowicz D.J. 1997. Zobaczyć duże góry. Przegląd Leśniczy, 1: 14-15.
38. Gwiazdowicz D.J. 1997. Książka o tajdze? Przegląd Leśniczy, 4: 27.
39. Gwiazdowicz D.J. 1997. Zagospodarowanie wielkich pożarzysk. Przegląd Leśniczy, 6: 25.
40. Gwiazdowicz D.J. 1997. Okruchy dzikiej Europy. Przegląd Leśniczy, 6: 26.
41. Gwiazdowicz D.J. 1997. Pustynia Thar. Przegląd Leśniczy, 7/8: 19.
42. Gwiazdowicz D.J. 1997. Indyjskie drapieżniki. Łowiec Polski, 8: 18.
43. Gwiazdowicz D.J. 1997. Karakorum i lodowce. Przyroda Polska, 10: 30-31.
44. Gwiazdowicz D.J. 1997. Podróż do Indii. Głos Wielkopolski, 4/5 I: 19.
45. Gwiazdowicz D.J. 1997. Dwie twarze Pakistanu. Głos Wielkopolski, 8/9 II: 28.
46. Gwiazdowicz D.J. 1997. Wyspa Olchon. Gazeta Ostrowska, 9 III: 11.
47. Gwiazdowicz D.J. 1997. Antennophorina, Microgyniina, Sejina (Acari, Mesostigmata) Białowieskiego Parku Narodowego. W: 25 Krajowe Sympozjum Akarologiczne „Akarologia w służbie człowieka”, Tleń: 14.
48. Gwiazdowicz D.J., Najgrakowski T. 1997. W lasach Syberii. Głos Wielkopolski, 27 VIII: 24.
49. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1997. Roztocze z rodziny Digamasellidae (Acari, Mesostigmata) wybranych mikrośrodowisk w Pienińskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 16 (1): 41-46.
50. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1997. Mesostigmata mites from soil habitats of the Pieniny National Park. Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, 69 (2): 201-208.

1998
51. Dobies T., Gwiazdowicz D.J. 1998. I Konferencja Bałtycka na temat pożarów lasu. Przegląd Leśniczy, 5: 4-5.
52. Gwiazdowicz D.J. 1998. Przyrodnicze atrakcje Turcji. Przyroda Polska, 5: 15.
53. Gwiazdowicz D.J. 1998. Ararat. Góry, 5: 8.
54. Gwiazdowicz D.J. 1998. Na granicy kontynentów. Głos Wielkopolski, 6/7 VI: 18.
55. Gwiazdowicz D.J. 1998. Antennophorina, Microgyniina, Sejina (Acari, Gamasida) of the Białowieża National Park. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Zeszyty Naukowe, Ochrona Środowiska, Bydgoszcz, 214 (2): 281-285.
56. Gwiazdowicz D.J. 1998. Sekwoja wśród sosen. Przegląd Leśniczy, 6: 16-17.
57. Gwiazdowicz D.J. 1998. Kapadocja – bajkowa kraina. Przegląd Leśniczy, 7/8: 2-3.
58. Gwiazdowicz D.J. 1998. Roztocze (Acari, Mesostigmata) nowe dla fauny Polski. Przegląd Zoologiczny, 42 (1,2): 85-86.
59. Gwiazdowicz D.J. 1998. Roztocze (Acari, Gamasida) nowe dla fauny Polski z Białowieskiego Parku Narodowego. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 305: 43-45.
60. Gwiazdowicz D.J., Dobies T. 1998. Pożary celowe. Przegląd Leśniczy, 7/8: 6.
61. Gwiazdowicz D.J., Sikora S. 1998. Wstępne badania nad fauną roztoczy glebowych (Acari, Gamasida) projektowanego rezerwatu „Kozia Góra”. Roczniki Akademii Rolniczej, Zootechnika, Poznań, 302: 119-126.
62. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1998. Roztocze (Acari, Mesostigmata) nowe dla nauki i fauny Polski wykazane z Pienin. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 6: 83-87.

1999
63. Gwiazdowicz D.J. 1999. Bohdan Kiełczewski – entomolog i akarolog. Kroniki Wielkopolski, 1: 101-103.
64. Gwiazdowicz D.J. 1999. Dynamika przyrody a jej ochrona. Przegląd Leśniczy, 4: 22.
65. Gwiazdowicz D.J. 1999. Badania i stan poznania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Gamasida) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 18 (1): 37-41.
66. Gwiazdowicz D.J. 1999 Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w warstwach podkorowych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Sylwan, 143 (5): 55-64.
67. Gwiazdowicz D.J. 1999. Żółta Syberia. Przegląd Leśniczy, 8: 25-26.
68. Gwiazdowicz D.J. 1999. Ćwiczenia terenowe leśników w Puszczy Białowieskiej. Wieści Akademickie, 24/25: 34-35.
69. Gwiazdowicz D.J. 1999. Las w kulturze polskiej. Przegląd Leśniczy, 10: 13.
70. Gwiazdowicz D.J. 1999. O rosyjskich lasach trochę liczb i faktów. Biuletyn PTOP „Salamandra”, 2 (11): 16-17.
71. Gwiazdowicz D.J. 1999. Obcokrajowiec za tysiąc dolarów. Głos Wielkopolski, 2/3 I: 18.
72. Gwiazdowicz D.J. 1999. Mites (Acari, Gamasida) occurring in tree-hollows in the Białowieża National Park. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 2: 47-55.
73. Gwiazdowicz D.J., Dobies T. 1999. Przydatność badań akarologicznych w ochronie przyrody i środowiska. Przegląd Przyrodniczy, 10 (3-4): 195-200.
74. Gwiazdowicz D.J., Madej G., Błaszak C. 1999. Stan poznania roztoczy (Acari: Gamasida) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 18 (1): 53-60.
75. Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Skorupski M. 1999. The state of knowledge of acarofauna inhabiting birds of prey nests in Poland. 3rd Eurasian Conference of Raptor Research Foundation. Mikulov, Czech Republik, 21-26 September 1999. Buteo, Suppl.: 50-51.
76. Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Skorupski M. 1999. Mites in greater spotted eagle nests. Journal of Raptor Research, 33 (3): 257-260.
77. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1999. Akarofauna (Gamasida) gniazd mrówek na terenie Pienin. Sesja IV „Badania Naukowe w Pieninach’ 99”, Krościenko: 57.
78. Tryjanowski P., Baraniak E., Bajaczyk R., Gwiazdowicz D.J., Konwerski S., Olszanowski Z., Szymkowiak P. 1999. Arthropods in red-backed shrike (Lanius collurio) nests. The Ring, 21 (1): 70.

2000
79. Antczak A., Gwiazdowicz D.J. 2000. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska” jako przykład wielofunkcyjnej roli lasów. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kształcenie Środowiskowe – Człowiek w środowisku. Szczecin 10-15 września 2000, streszczenia: 7-9.
80. Antczak A., Gwiazdowicz D.J. 2000. The Białowieża Forest Promotional Complex as an example of forests' multi-functional role. The Second International Scientific Conference, Environmental education – Human Being in Environment. Szczecin, September 10-15, 2000, Reports: 9-15.
81. Cichocki W., Gwiazdowicz D.J. 2000. Roztocze z rzędu Gamasida w okolicach Zakopanego. II Ogólnopolska Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Zakopane, 12-14 październik 2000, streszczenia: 57.
82. Gwiazdowicz D.J. 2000. Zielone Indie. Las Polski, 4: 16.
83. Gwiazdowicz D.J. 2000. Wykorzystywanie niektórych gatunków zwierząt w medycynie ludowej i znachorstwie. W: W. Łysiak (red.) Las w kulturze polskiej. Wydawnictwo Eco, Poznań: 313-320.
84. Gwiazdowicz D.J. 2000. Mites (Acari, Gamasida) associated with insects in the Białowieża National Park. Acta Parasitologica, 45 (1): 43-47.
85. Gwiazdowicz D.J. 2000. Sesje terenowe Wielkopolskiego Oddziału PTL. Las Polski, 12: 6.
86. Gwiazdowicz D.J. 2000. Gaje palmowe. Przegląd Leśniczy, 6-7: 17.
87. Gwiazdowicz D.J. 2000. Roztocze (Acari, Gamasida) Karkonoskiego Parku Narodowego. Geologické problémy Krkonoš. Soubor abstraktů. Vrchlabí: 11.
88. Gwiazdowicz D.J. 2000. W poszukiwaniu syberyjskiej przygody. Wieści Akademickie, 9-10: 31.
89. Gwiazdowicz D.J. 2000. Tunezyjski dąb korkowy. Las Polski, 22: 18.
90. Gwiazdowicz D.J. 2000. Description of deutonymph of Panteniphis mirandus (Acari, Rhodacaridae) from Poland. Biologia, Bratislava, 55 (5): 465-467.
91. Gwiazdowicz D.J. 2000. Description of Epicrius tauricus male (Acari, Gamasida) with a key to males of European species of the genus Epicrius. Biologia, Bratislava, 55 (5): 469-471.
92. Gwiazdowicz D.J. 2000. Ochrona i niszczenie przyrody w Kazachstanie. Aura, 11: 20-21.
93. Gwiazdowicz D.J. 2000. Roztocze (Acari, Gamasida) występujące na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 19 (4): 77-81.
94. Gwiazdowicz D.J. 2000. Mites (Acari, Gamasida) of the Białowieża National Park. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 3: 3-37.
95. Gwiazdowicz D.J. 2000. Changes in morphology of mites (Acari, Gamasida) in the Białowieża National Park. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 3: 39-42.
96. Gwiazdowicz D.J. 2000. Podróż na Ałtaj. Przegląd Leśniczy, 12: 20.
97. Gwiazdowicz D.J. 2000. Mites of the family Digamasellidae (Acari, Gamasida) in Poland’s National Parks. Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego „Acarologia Polska u progu nowego tysiąclecia”, Kazimierz Dolny: 91-97.
98. Gwiazdowicz D.J., Biernacik R. 2000. Roztocze (Acari, Gamasida) wybranych mikrośrodowisk Karkonoskiego Parku Narodowego. Opera Corcontica, 37: 200-210.
99. Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Skorupski M. 2000. Mites (Acari, Gamasida) from the nests of birds of prey in Poland. Buteo, 11: 97-100.
100. Gwiazdowicz D.J., Szadkowski R. 2000. Mites (Acari, Gamasida) of the Narew National Park. Fragmenta Faunistica, 43 (8): 91-95.
101. Gwiazdowicz D.J., Sznajdrowski R. 2000. Mites (Acari, Gamasida) from selected microhabitats of Bieszczady National Park. Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego „Acarologia Polska u progu nowego tysiąclecia”, Kazimierz Dolny: 98-109.
102. Robakowski P., Gwiazdowicz D.J. 2000. Conopy density in selected forest sites of the Białowieża National Park's strict reserve and managed stands of the Białowieża. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 3: 143-156.
103. Skorupski M., Biesiadka E., Gabryś G., Gwiazdowicz D.J., Kaźmierski A., Magowski W.Ł., Mąkol J., Olszanowski Z., Siuda K. 2000. Roztocze (Acari) Bieszczadów. W: J. Pawłowski (red.) Monografie Bieszczadzkie, 7: 67-100.

2001
104. Błaszak C., Ehrnsberger R., Gwiazdowicz D.J. 2001. Beschreibung des Männchens von Halolaelaps (Haloseius) sexclavatus (Oudemans, 1902) (Acari, Gamasida: Halolaelapidae). Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteinlungen, 27:99-101.
105. Dobies T., Gwiazdowicz D.J. 2001. Skutki eksploatacji kruszyw naturalnych na terenach leśnych. Głos Lasu, 1: 10-11.
106. Gwiazdowicz D.J. 2001. Powrót na Syberię. Wieści Akademickie, 1: 22.
107. Gwiazdowicz D.J. 2001. Saprosecans bialoviensis sp. n. (Acari, Halolaelapidae) from Poland. Biologia, Bratislava, 56 (2): 149-153.
108. Gwiazdowicz D.J. 2001. Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w mrowiskach Formica polyctena Förster na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 20 (1): 97-101.
109. Gwiazdowicz D.J. 2001. W lasach Ałtaju. Las Polski, 13/14: 28-29.
110. Gwiazdowicz D.J. 2001. Wykaz roztoczy (Acari, Gamasida) stwierdzonych w Ojcowskim Parku Narodowym. W: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców: 266-268
111. Gwiazdowicz D.J. 2001. Staropolskie księgi o myślistwie. Przegląd Leśniczy, 9: 11.
112. Gwiazdowicz D.J. 2001. Description of male of Leioseius naglitschi Karg, 1964 from Poland. Biologia, Bratislava, 56 (5): 469-471.
113. Gwiazdowicz D.J. 2001. Mites (Acari, Gamasida) new and rare to Poland’s fauna. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 4: 27-30.
114. Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Olszanowki Z. 2001. Subordo (podrząd): Uropodina. W: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 69-70.
115. Gwiazdowicz D.J., Fabrowski M. 2001. Mites (Acari, Gamasida) of the Ojców National Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 20 (4): 35-46.
116. Gwiazdowicz D.J., Madej G., Błaszak C. 2001. Gamasida bez (without) Uropodina. W: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 65-68.
117. Tryjanowski P., Baraniak E., Bajaczyk R., Gwiazdowicz D.J., Konwerski S., Olszanowski Z., Szymkowiak P. 2001. Arthropods in nests of the red-backed shrike (Lanius collurio) in Poland. Belgian Journal of Zoology, 131 (1): 69-74.

2002
118. Gwiazdowicz D.J. 2002. Badania akarologiczne w polskich parkach narodowych. Materiały Konferencyjne „Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych”, Białowieża: 48.
119. Gwiazdowicz D.J. 2002. Roztocze występujące w przechowywanych nasionach. Przegląd Leśniczy, 4: 14.
120. Gwiazdowicz D.J. 2002. Schizocyrtillus josefinae n.sp. of the family Celaenopsidae (Acari, Antennophorina) from Poland. Acarologia, 42: 21-27.
121. Gwiazdowicz D.J. 2002. Problem redukcji niektórych gatunków chronionych. Zachodni Poradnik Łowiecki, 2: 25.
122. Gwiazdowicz D.J. 2002. Research on mites (Acari, Gamasida) in Polish national parks. XI International Congresss of Acarology; Program and abstract book, Merida: 196.
123. Gwiazdowicz D.J. 2002. Cypr. Przegląd Leśniczy, 9: 19.
124. Gwiazdowicz D.J. 2002. Description of male of Leioseius salinus (Halbert, 1920) (Acari: Gamasida). Genus, 13 (3): 417-420.
125. Gwiazdowicz D.J. 2002. Czy myśliwi chcą zwalczać ptaki drapieżne? Artykuł polemiczny. Biuletyn Komitetu Ochrony Orłów, 12: 41-42.
126. Gwiazdowicz D.J. 2002. Namorzyny. Trybuna Leśnika, 12: 23.
127. Gwiazdowicz D.J. 2002. Mites (Acari, Gamasida) from selected microhabitats of Polesie National Park. W: S. Ignatowicz (red.) Postępy polskiej akarologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 80-86.
128. Gwiazdowicz D.J. 2002. New species of Hoploseius Berlese 1914 (Acari: Gamasida, Ascidae) from Poland. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 48 (3): 219-224.
129. Gwiazdowicz D.J. 2002. Cheiroseius (Posttrematus) kargi sp. n. (Acari, Ascidae) from Poland. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 74 (2): 215-218.
130. Gwiazdowicz D.J. 2002. The effect of ski runs on the fauna of mites (Acari, Gamasida) in the Karkonosze Mountains. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 5: 21-29.
131. Gwiazdowicz D.J. Cichocki W. 2002. Wstępne badania nad fauną roztoczy (Acari, Gamasida) okolic Zakopanego. W: W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Kraków-Zakopane: 265-269.
132. Gwiazdowicz D.J., Łakomy P. 2002. Mites (Acari, Gamasida) occurring in fruiting bodies of Aphyllophorales. Fragmenta Faunistica, 45: 81-89.
133. Gwiazdowicz D.J., Mizera M. 2002. Preliminary research on mites (Acari, Gamasida) occurring in the pellets of birds of prey and owls. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Animal Science, 4: 117-125.
134. Gwiazdowicz D.J., Wieland P. 2002. Sokolnictwo w kulturze polskiej W: W. Łysiak (red.) Las w kulturze polskiej II. Wydawnictwo Eco, Poznań: 537-541.
135. Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 2002. Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w gniazdach mrówek w Pieninach. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 7: 105-107.

2003
136. Gwiazdowicz D.J. 2003. Las, który zasłonił cywilizację. Las Polski, 5: 10.
137. Gwiazdowicz D.J. 2003. Description of the male Leioseius elongatus (Acari, Gamasida) with a key to males of European species of the genus Leioseius. Biologia, Bratislava, 58 (2): 147-150.
138. Gwiazdowicz D.J. 2003. Description of Iphidozercon poststigmatus sp. n. (Acari, Ascidae) with a key to Palearctic species of the genus Iphidozercon. Biologia, Bratislava, 58 (2): 151-154.
139. Gwiazdowicz D.J. 2003. Mites (Acari, Gamasida) of the tree stands in lower and upper subalpine forests in the Karkonosze National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 2 (1): 5-18.
140. Gwiazdowicz D.J. 2003. Ptaki drapieżne – mity i fakty. Brać Łowiecka, 9: 26-27.
141. Gwiazdowicz D.J. 2003. Description of male of Lasioseius ometes (Oudemans) (Mesostigmata: Ascidae). International Journal of Acarology, 29 (3): 289-290.
142. Gwiazdowicz D.J. 2003. Mites (Acari, Mesostigmata) appearing in Poland, in the bird’s nests of Passeriformes, Falconiformes and Strigiformes orders. W: A.T. Miler (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 562-572.
143. Gwiazdowicz D.J. 2003. Wybrane problemy ochrony lasów na świecie. Materiały konferencyjne „Ochrona środowiska – ochrona człowieka. Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka”, Poznań: 21-31.
144. Gwiazdowicz D.J. 2003. Uroki Rumunii. (1) Transylwania i okolice. Przegląd Leśniczy, 10: 26-27.
145. Gwiazdowicz D.J. 2003. Uroki Rumunii. (2) Delta Dunaju. Przegląd Leśniczy, 11: 17.
146. Gwiazdowicz D.J. 2003. Mites (Acari: Mesostigmata) occurring in the nests of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes). Acarina – Russian Journal of Acarology, 11 (2): 235-239.
147. Gwiazdowicz D.J. Mizera T. 2003. Mites (Acari, Gamasida) occuring in Pellets of Birds of Prey and Owls in Poland. A Preliminary Report. 6th World Conference on Birds of Prey and Owls, Budapest: 31-32.
148. Gwiazdowicz D.J., Strzeliński P. 2003. Na zielonej Ukrainie (1). Las Polski, 20: 12-13.
149. Gwiazdowicz D.J., Strzeliński P. 2003. Na zielonej Ukrainie (2). Las Polski, 21: 24-25.
150. Gwiazdowicz D.J., Strzeliński P. 2003. Sprawozdanie z wyjazdu naukowo-technicznego na Ukrainę organizowanego przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego. Sylwan, 11: 94-95.

2004
151. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Bajerlein D., Zawada M. 2004. Mesostigmata (Acari) of white stork nests (Ciconia ciconia) (Aves). Fifth Symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC), Berlin: 28.
152. Gwiazdowicz D.J. 2004. Iphidonopsis sculptus gen. n. sp. n, a new mite genus of the family Ascidae (Acari, Gamasida) from Poland. Biologia, Bratislava, 59 (2): 153-158.
153. Gwiazdowicz D.J. 2004. Lasy na świecie i ich ochrona. Przegląd Leśniczy, 6/7: 18-21.
154. Gwiazdowicz D.J. 2004. Utracony Klejnot. Wspomnienie o dr inż. Zdzisławie Klejnotowskim. Przegląd Leśniczy, 6/7: 35.
155. Gwiazdowicz D.J. 2004. Utracony Klejnot. Wspomnienie o dr. inż. Zdzisławie Klejnotowskim. Wieści Akademickie, 9/10: 15-16. (Przedruk z Przeglądu Leśniczego, 6/7: 35).
156. Gwiazdowicz D.J. 2004. O potrzebie ochrony bezkręgowców. Ten Świat, 2: 7-8.
157. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2004. Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-142.
158. Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona bezkręgowców. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-24.
159. Gwiazdowicz D.J. 2004. Wpływ czynnej renaturalizacji drzewostanów w Karkonoskim Parku Narodowym na faunę roztoczy (Acari, Gamasida). PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 96: 87-95.
160. Gwiazdowicz D.J. 2004. Czego zabrakło na forum łowieckim. Przegląd Leśniczy, 12: 8.
161. Gwiazdowicz D.J. 2004. Park Narodowy Kilimandżaro. Przegląd Leśniczy, 12: 17.
162. Gwiazdowicz D.J., Flisykowski J. 2004. Lasom przyjazny. Tele wizja, 46: 15.
163. Gwiazdowicz D.J. 2004. Record of Heteromorphic Males of Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891) (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Poland. Journal of the Acarological Society of Japan, 13 (2): 181-184.
164. Gwiazdowicz D.J., Klemt J. 2004. Mesostigmatic mites (Acari, Gamasida) in selected microhabitats of the Biebrza National Park (NE Poland). Biological Letters, 41 (1): 11-19.
165. Gwiazdowicz D.J., Kmita M. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) from selected microhabitats of the „Ujście Warty” National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (2): 49-55.
166. Gwiazdowicz D.J., Matysiak K. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) from selected microhabitats of the „Bory Tucholskie” National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (1): 17-24.
167. Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) occurring in ant nests in Poland. Fifth Symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC), Berlin: 36-37.
168. Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Spacer po skalnych miastach. Przegląd Leśniczy, 8:16-17.
169. Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona dziuplaków. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 81-97.
170. Stanescu M., Gwiazdowicz D.J. 2004. Preliminary research on Mesostigmata mites (Acari) from a spruce forest in the Bucegi Massif in Romania. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (2): 79-84.
171. Stanescu M., Gwiazdowicz D.J. 2004. Structure and dynamics of the Gamasina mites (Acari: Mesostigmata) from a forest with Picea abies from Bucegi Massif. Revue Roumaine de Biologie, 49 (1-2): 79-88.
172. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-458.

2005
173. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J. Bajerlein D., Halliday B. 2005. Nests of the white stork Ciconia ciconia (L.) as a habitat for mesostigmatic mites (Acari, Mesostigmata). Acta Parasitologica, 50 (2): 171-175.
174. Gwiazdowicz D.J. 2005. Ochrona bezkręgowców. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-24.
175. Gwiazdowicz D.J. 2005. Sztuka polemiki. Przegląd Leśniczy, 1: 21.
176. Gwiazdowicz D.J. 2005. Afrykańskie safari. Wieści Akademickie, 3: 12-14.
177. Gwiazdowicz D.J. 2005. Description of male of Iphidozercon gibbus (Berlese, 1903) (Acari: Mesostigmata). Genus, 16 (3): 463-467.
178. Gwiazdowicz D.J. 2005. Melichares biebrzae sp. n. (Acari, Ascidae), a new ascid mite from Poland. Biologia, Bratislava, 60 (5): 479-481.
179. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-142.
180. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-188.
181. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Materiały, Forum Leśne – Człowiek, las, drewno. Ekologiczna Sieć Natura 2000 a racjonalna gospodarka leśna. Las dobrem społecznym. Drewno odnawialnym źródłem energii. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-80.
182. Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Mizera T., Tryjanowski P. 2005. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in white-tailed sea eagle nests (Haliaeetus albicilla). Journal of Raptor Research, 39 (1): 60-65.
183. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2005. Tam gdzie są fiordy. Przegląd Leśniczy, 8: 16-17.
184. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2005. Mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) new to the fauna of Norway. Norwegian Journal of Entomology, 52: 103-109.
185. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2005. Checklist of Norwegian mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata). Norwegian Journal of Entomology, 52: 117-125.
186. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2005. Ochrona przyrody w lasach. Ten Świat, 1: 28.
187. Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Maciorowski G. 2005. Preliminary results of investigations into the acarofauna in nests of Greater and Lesser Spotted Eagles Aquila clanga and A. pomarina in the Biebrza National Park. International Meeting on Spotted Eagles. Abstracts. Biebrza National Park: 5-6.
188. Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Maciorowski G. 2005. Wstępne wyniki badań nad akarofauną gniazd orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Materiały międzynarodowej konferencji, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec: 95-102.
189. Gwiazdowicz D.J., Stanescu M. 2005. Description of deutonymph of Pachyseius humeralis Berlese, 1910 (Acari: Pachylaelapidae) from Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ˃˃Grigore Antipa˂˂, 48: 21-24.
190. Gwiazdowicz D.J., Walter D.E. 2005. Gamasellodes tatricus sp. nov. (Acari: Ascidae) from Poland. Systematic & Applied Acarology, 10: 61-66.
191. Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J. 2005. Rola zmurszałego drewna w ekosystemach leśnych. Materiały konferencyjne, „Ochrona środowiska – ochrona człowieka. Środowisko leśne w życiu człowieka”, Poznań: 20-25.
192. Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2005. Ochrona dziuplaków. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 81-97.
193. Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2005. Sposoby ochrony ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Materiały konferencyjne, „Ochrona środowiska – ochrona człowieka. Środowisko leśne w życiu człowieka”, Poznań: 56-61.

2006
194. Bajerlein D., Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Ptaszyk J., Halliday B. 2006. Community structure and dispersal of mites (Acari, Mesostigmata) in nests of the while stork (Ciconia ciconia). Biologia, Bratislava, 61 (5): 525-530. DOI: 10.2478/s11756-006-0086-9
195. Błoszyk J., Bajerlein D., Gwiazdowicz D.J., Halliday R.B. Dylewska M. 2006. Uropodine mite communities (Acari: Mesostigmata) in birds’ nests in Poland. Belgian Journal of Zoology, 136 (2): 145-153.
196. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J. 2006. Acarofauna of nests of the White Stork Ciconia ciconia, with special attention to mesostigmatid mites In: P. Tryjanowski, T.H. Sparks, L. Jerzak (eds.) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 407-414.
197. Gwiazdowicz D.J. 2006. Ochrona lasu a ochrona przyrody. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 87-101.
198. Gwiazdowicz D.J. 2006. Gospodarka łowiecka a ochrona przyrody W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 103-116.
199. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2006. Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-184.
200. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2006. Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej. Wydawnictwo Ornatus, Poznań, II wydanie: 1-188.
201. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2006. Materiały, Forum Leśne – Człowiek, las, drewno. Funkcje lasu i ich wycena. Problemy z transportem drewna. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-96.
202. Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Bajerlein D., Halliday R.B., Mizera T. 2006. Mites (Acari: Mesostigmata) inhabiting nests of the while-tailed sea eagle Haliaeetus albicilla (L.) in Poland. Entomologica Fennica, 8: 366-372.
203. Gwiazdowicz D.J., Olszowska G., Robakowski P. 2006. Preliminary research on Gamasid mite and the activity of selected soil enzymes in the Karkonosze National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 5 (2): 51-61.
204. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2006. Dzik w kulturze europejskiej. W: A Grzywacz (red.) Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. Las na styku trzech kultur. Wydawnictwo PTL, Lublin: 78-94.

2007
205. Gwiazdowicz D.J. 2007. Ascid mites (Acari, Mesostigmata) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-248.
206. Gwiazdowicz D.J. 2007. Description and the key to males of the genus Zerconopsis. Acta Scientiarum Polonorum, Biologia: 6 (1-2): 53-58.
207. Gwiazdowicz D.J. 2007. Spitsbergen – przyroda i człowiek. Przegląd Leśniczy, 9: 20-21.
208. Gwiazdowicz D.J. 2007. Ochrona bezkręgowców. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-23.
209. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2007. Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-205.
210. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2007. Materiały, Forum Leśne – Człowiek, las, drewno. Szkody powodowane przez zwierzynę w lasach i na polu. Tematy bieżące – aktualności. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-80.
211. Gwiazdowicz D.J., Błaszak C., Ehrnsberger R. 2007. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 9. Gattungen: Neojordensia Evans, 1957, Protogamasellus Karg, 1962, Zerconopsis Hull, 1918, Zercoseius Berlese, 1916 (Acari, Gamasida, Ascidae). Spixiana, 30 (1): 117-120.
212. Gwiazdowicz D.J., Flisykowski J. 2007. Kodeks zachowania w lesie. Polskie Towarzystwo Leśne, Poznań: 1-12.
213. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2007. The first records of five mite species (Acari, Mesostigmata) in Norway. Norwegian Journal of Entomology, 54: 125-127.
214. Gwiazdowicz D.J., Mazurczak M. 2007. Roztocze z rzędu Mesostigmata występujące w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 6: 79-86.
215. Materna J., Gwiazdowicz D.J. 2007. Půdní organismy W: J. Flousek, O. Hartmanová, J. Štursa, J. Potocki (red.) Krkonoše – Příroda, Historie, Život. Baset, Praha: 223-232.
216. Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2007. Ochrona dziuplaków. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 77-93.
217. Sabbatini Peverieri G., Gwiazdowicz D.J., Sammarone L. 2007. 458 – Crassicheles holsaticus (Willmann, 1937) (Gamasida Eviphididae). Bollettino Della Sociatà Entomologica Italiana, 139 (3): 173.
218. Sabbatini Peverieri G., Gwiazdowicz D.J., Sammarone L. 2007. 459 – Iphidosoma razumovae Bregetova, 1977 (Gamasida Eviphididae). Bollettino Della Sociatà Entomologica Italiana, 139 (3): 174.
219. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2007. Naturschutz in den Wäldern Polens. Archiv für Forstwesen und Landschafts-ökologie, 41 (1): 82-88.

2008
220. Adamski Z. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J. 2008. Individual variability of setal morphology in Nenteria pandioni (Acari: Mesostigmata: Uropodina): Genetic variability or aging? Biologia, Bratislava, 63 (2): 236-244. DOI: 10.2478/s11756-008-0032-0
221. Gabryś G., Mąkol J., Błoszyk J. Gwiazdowicz D.J. 2009. Mites (Acari) of the Karkonosze Mountains: a review. Biological Letters, 45: 43-57.
222. Gwiazdowicz D.J. 2008. Redescriptions of Arctoseius minutus (Halbert, 1915) and Arctoseius pulvisculus (Berlese, 1920) (Acari: Ascidae). Biologia, Bratislava, 63 (1): 100-103. DOI: 10.2478/s11756-008-0004-4
223. Gwiazdowicz D.J. 2008. Amazonia – wszechogarniająca zieloność. Przegląd Leśniczy, 1: 30-31.
224. Gwiazdowicz D.J. 2008. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Zagajnik, 1: 3.
225. Gwiazdowicz D.J. 2008. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Zagajnik, 4: 3.
226. Gwiazdowicz D.J. 2008. Ochrona różnorodności biologicznej a gospodarka w lasach. Materiały Konferencyjne „Biotechnologia w naturalnym środowisku”, 10.05.2008, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii, OPERON, Poznań: 5.
227. Gwiazdowicz D.J. 2008. Myśliwi, a ochrona przyrody. Roztoczańskie Spotkania, 5: 106-111.
228. Gwiazdowicz D.J. 2008. Monitoring roztoczy z rzędu Gamasida w Karkonoskim Parku Narodowym. W: A. Mazur, A. Raj, R. Knapik (red.) Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 171-183.
229. Gwiazdowicz D.J. 2008. Mesostigmatid mites (Acari) associated with Scolytidae in Poland. In: D.J. Gwiazdowicz (ed.) Selected problems of acarological research in forests. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 59-95.
230. Gwiazdowicz D.J. 2008. Mesostigmatid mites (Acari) associated in nests of Formicidae in Poland In: D.J. Gwiazdowicz (ed.) Selected problems of acarological research in forests. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 97-112.
231. Gwiazdowicz D.J. (ed.) 2008. Selected problems of acarological research in forests. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-125.
232. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2008. Materiały, Forum Leśne – Człowiek, las, drewno. Certyfikacja w lasach. Lasy a rozwój obszarów wiejskich. Tematy bieżące – aktualności. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-56.
233. Gwiazdowicz D.J., Błaszak C., Ehrnsberger R. 2008. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 11. Gattungen: Arctoseius Thor, 1930, Cheiroseius Berlese, 1916, Melichares Hering, 1839, Proctolaelaps Berlese, 1923 (Acari, Gamasida, Ascidae). Spixiana, 31 (1): 29-33.
234. Gwiazdowicz D.J., Błaszak C., Ehrnsberger R. 2008. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 12. Gattungen: Blattisocius Keegan, 1944, Hoploseius Berlese, 1914, Lasioseius Berlese, 1916, Platyseius Berlese, 1916 (Acari, Gamasida, Ascidae). Spixiana, 31 (1): 35-39.
235. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2008. Mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) in Svalbard. Materiały XXXII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego, Wrocław: 32-34.
236. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2008. Badania akarologiczne na Spitsbergenie. Materiały XXXII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego, Wrocław: 34-35.
237. Gwiazdowicz D.J., Halliday R.B. 2008. The Australian species of Iphidozercon (Acari: Ascidae). Zootaxa, 1921: 47-68.

2009
238. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Halliday R.B., Dolata P.T. and Gołdyn B. 2009. Nest of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). Biologia, Bratislava, 64 (5): 962-968. DOI: 10.2478/s11756-009-0146-z
239. Gwiazdowicz D.J. 2009. Książka o estetyce lasu. Przegląd Leśniczy, 5: 22.
240. Gwiazdowicz D.J. 2009. Kapliczka św. Jana Gwalberta w parku-arboretum OKL w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 8: 165-169.
241. Gwiazdowicz D.J. 2009. Jerzy Wiśniewski. W: J. Broda (red.) Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Nauka dla praktyki leśnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 262-264.
242. Gwiazdowicz D.J. 2009. „Klejnoty” wspomnień. W: J. Szaban (red.) Historia Koła Leśników 1919-2009. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń: 214-218.
243. Gwiazdowicz D.J. 2009. Rola edukacji przyrodniczo-leśnej w kształtowaniu postaw proekologicznych W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Edukacja przyrodniczo-leśna. Poradnik. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-21.
244. Gwiazdowicz D.J. 2009. Badania polarne na Svalbardzie. Wieści Akademickie, 9-10: 18-21.
245. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2009. Edukacja przyrodniczo-leśna. Poradnik. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-128.
246. Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J., Ávila- Jiménez M.L. 2009. First records of Zercon andrei Sellnick, 1958 and Zerconopsis muestairi (Schweizer, 1949) (Acari, Mesostigmata) from Bjørnøya, Svalbard. Norwegian Journal of Entomology, 56: 117-119
247. Gwiazdowicz D.J., Filip K.P. 2009. Ophionyssus saurarum (Acari, Mesostigmata) infecting Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae). Wiadomości Parazytologiczne, 51 (1): 61-62.
248. Gwiazdowicz D.J., Filip K.P. 2009. Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) parasitic on lizards (Reptilia, Lacertidae). Nauka Przyroda Technologie, 3 (3): 1-6.
249. Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2009. Morphological variability of Sejus togatus (Acari: Mesostigmata: Sejina). Entomologica Fennica, 20 (1): 1-3.
250. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2009. Arctoseius wisniewskii sp. nov. (Acari: Ascidae) from Poland. Annales Zoologici, 59 (1): 119-123. DOI: 10.3161/000345409X432628
251. Gwiazdowicz D.J., Michalak B. 2009. O sztuce wabienia jeleni. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 8: 27-31.
252. Gwiazdowicz D.J., Rakowski R. 2009. Redescription of Proctolaelaps parvanalis (Thor, 1930) (Acari: Ascidae) from Spitsbergen. Entomologica Fennica, 20 (4): 281-286.
253. Kamczyc J. Gwiazdowicz D. J. 2009. Soil mites (Acari, Mesostigmata) from Szczeliniec Wielki in the Stołowe Mountains National Park (SW Poland). Biological Letters, 46(1): 21-27.
254. Łabudzki L., Gwiazdowicz D.J. 2009. Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu. W: J. Broda (red.) Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Nauka dla praktyki leśnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 204-209.
255. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2009. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-446.

2010
256. Gwiazdowicz D.J. 2010. Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea, Microgynioidea (Acari, Mesostigmata) of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 1-142.
257. Gwiazdowicz D.J. 2010. Mites (Acari, Mesostigmata) of the Tatra National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 9 (1): 5-18.
258. Gwiazdowicz D.J. 2010. Estetyka lasu według koncepcji H. v. Salischa. Międzynarodowe sympozjum Heinrich von Salisch (1846-1920) – w 90. rocznicę śmierci. Materiały konferencyjne, OKL Gołuchów: 21-27.
259. Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J. 2010. First record of Thinoseius spinosus (Acari, Eviphididae) from the High Arctic Island of Spitsbergen (Svalbard) including a key to deutonymphs of genus Thinoseius. International Journal of Acarology, 36 (3): 233-236. DOI: 10.1080/01647951003598589
260. Gwiazdowicz D.J., Haitlinger R. 2010. Antennoseius (Antennoseius) maltzevi and A. (A.) quadrispinosus n. sp. (Acari: Ascidae) associated with carabid beetles. Biologia, Bratislava, 65 (1): 99-103. DOI: 10.2478/s11756-009-0229-x
261. Gwiazdowicz D.J., Halliday B. 2010. A new species of Antennoseius (Vitzthumia) from Australia (Acari: Mesostigmata: Ascidae). Annales Zoologici, 60 (1): 125-132. DOI: 10.3161/000345410X499605

2011
262. Ávila- Jiménez M.L., Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J. 2011. The mesostigmatid mite (Acari: Parasitiformes) fauna of Svalbard: a revised inventory of a high Arctic archipelago. Zootaxa, 3091: 33-41.
263. Błoszyk J., Dražina T., Gwiazdowicz D.J. Halliday B., Gołdyn B., Napierała A., Rybska E. 2011. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) in Croatia. Biologia, 66, 2: 335-339. DOI: 10.2478/s11756-011-0011-8
264. Coulson S.J., Fjellberg A., Snazell R., Gwiazdowicz D.J., Ávila Jiménez M.L. 2011. On the Collembola, Araneae and Gamasida from the Kinnvika region of Nordaustlandet, Svalbard. Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 93, 4: 253-257. DOI: 10.1111/j.1468-0459.2011.00425.x
265. Gwiazdowicz D.J. 2011. Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea and Microgynioidea (Acari, Mesostigmata) in the Zoological Collection in Munich. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 10 (2): 15-22.
266. Gwiazdowicz D.J. 2011. Darzbór! Zachodni Poradnik Łowiecki, 3: 28-29.
267. Gwiazdowicz D.J. 2011. Międzynarodowe Sympozjum Heinrich von Salisch (1846-1920) – w 90. rocznicę śmierci. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 10: 199-202.
268. Gwiazdowicz D.J. 2011. O zwierzętach i ludziach. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Wybrane aspekty ochrony zwierząt. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-18.
269. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2011. Wybrane aspekty ochrony zwierząt. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-82.
270. Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J. 2011. High-Arctic gamasid mites (Acari, Mesostigmata): community composition on Spitsbergen, Svalbard. Polar Research, 30, 8311: 1-7. DOI: 10.3402/polar.v30i0.8311
271. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J., Błoszyk J. 2011. The diversity of phoretic Mesostigmata of Ips typographus (Coleoptera: Scolytinae) caught in the Karkonosze forest. European Journal of Entomology, 108: 489-491.
272. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J., Rakowski R. 2011. Mesostigmatid mites in four classes of wood decay. Experimental and Applied Acarology, 55: 155-165. DOI: 10.1007/s10493-011-9458-0
273. Gwiazdowicz D.J., Teodorowicz E., Coulson S.J. 2011. Redescription of Zercon solenites Haarløv, 1942 (Acari, Zerconidae) with a key to the Svalbard species of the genus Zercon. International Journal of Acarology, 37 (supll.1): 135-148. DOI: 10.1080/01647954.2010.543699
274. Gwiazdowicz D.J., Teodorowicz E., Coulson S.J. 2011. Redescription of Arctoseius haarlovi Lindquist, 1963 (Acari: Ascidae) from Spitsbergen. Entomologica Fennica, 22: 140-148.
275. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2011. Estetyka lasu. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 1-455.
276. Kamczyc J., Teodorowicz E., Gwiazdowicz D.J. 2011. Mites (Acari, Mesostigmata) in the red-backed shrike Lanius collurio and great grey shrike Lanius excubitor nests. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 10 (2): 37-42.
277. Kavianpour M., Nemati A., Kocheili F., Gwiazdowicz D.J. 2011. Some adaphic mites of Mesostigmata (Acari) from Shahreza region. First Persian Congress of Acarology, 22-23 December 2011, Acarological Society of Iran: 26.
278. Montazeri N., Nemati A., Ostovan H., Gwiazdowicz D.J. 2011. Fauna of some mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in Shiraz region, Iran. First Persian Congress of Acarology, 22-23 December 2011, Acarological Society of Iran: 44.
279. Nemati A., Gwiazdowicz D.J. 2011. First report of the family Ichthyostomatogasteridae Sellnick (Acari: Mesostigmata) from Iran. First Persian Congress of Acarology, 22-23 December 2011, Acarological Society of Iran: 32.
280. Nemati A., Gwiazdowicz D.J. 2011. First report of Sejus australis (Acari: Mesostigmata: Sejidae) from Iran. First Persian Congress of Acarology, 22-23 December 2011, Acarological Society of Iran: 45.

2012
281. Ahadivat A., Ostovan H., Gwiazdowicz D.J., Valizadeh A. 2012. Celaenopsid mites (Mesostigmata) associated with the Mediterranean pine engraver beetle, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 26-29 August 2012, Shiraz University: 475.
282. Gwiazdowicz D.J. 2012. Juliane Diller i Panguana. Przegląd Leśniczy, 2: 30-31.
283. Gwiazdowicz D.J. 2012. Konferencja „Las i historia”. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 11: 271-274.
284. Gwiazdowicz D.J. 2012. Przedmowa, czyli o potrzebie dyskusji. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-9.
285. Gwiazdowicz D.J. 2012. Łowiectwo a ochrona przyrody. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 89-114.
286. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2012. Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-171.
287. Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J., Grytnes J.A., Pilskog H.E. 2012. The bird ectoparasite Dermanyssus hirundinis (Acari, Mesostigmata) in the High Arctic; a new parasitic mite to Spitsbergen, Svalbard. Acta Parasitologica, 57 (4): 378-384. DOI: 10.2478/s11686-012-0050-5
288. Gwiazdowicz D.J., Dunlop J.A. 2012. Subfamily Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) in the Museum für Naturkunde Berlin. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 11 (1): 5-16.
289. Gwiazdowicz D.J., Gutowski J.M. 2012. Records of phoretic mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata) on beetles (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae, Elateridae, Erotylidae, Scolytinae) in Białowieża Primeval Forest. Polish Journal of Entomology, 81 (4): 305-310.
290. Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J., Teodorowicz E., Błoszyk J. 2012. Mites communities associated with Ips typographus in managed and natural Norway spruce stands. Central European Journal of Biology, 7, 5: 910-916. DOI: 10.2478/s11535-012-0070-z
291. Gwiazdowicz D.J., Marchenko I.I. 2012. Two new species of Iphidozercon (Acari: Ascidae) with a key to females. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 58 (1): 41-52.
292. Gwiazdowicz D.J, Solhøy T., Coulson S.J., Lebedeva N.V., Melekhina E.N. 2012. First record of Vulgarogamasus immanis (Acari, Mesostigmata) in Svalbard. Polish Polar Research, 33 (1): 35-39. DOI: 10.2478/v10183-012-0001-8
293. Lebedeva N.V., Melekhina E.N., Gwiazdowicz D.J. 2012. New data on soil mites in the nests of the Glacous gull Larus hyperboreus L. on Svalbard. Vestnik Uzhnogo Nauchnogo Tsentra RAN (Bulletin of Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences), 8, 1: 70-75 (in Russian, English abstr.)
294. Lebedeva N.V., Coulson S.J., Gwiazdowicz D.J., Taskaeva A.A., Melekhina E.N., Solhøy T. 2012. Biotic consequences of habitat changes in the colonies and colonial settlements of birds in the hight Arctic. Proceedings of the III Meeting on the theoretical aspects of coloniality in birds. Russian Academy of Science, Rostov on Don: 88-91. (in Russian, English abstr.)
295. Nemati A., Gwiazdowicz D.J., Khalili Moghadam A., Riahi E. 2012. New species of Trigynaspida (Acari: Mesostigmata) from Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 26-29 August 2012, Shiraz University: 482.
296. Nemati A., Gwiazdowicz D.J., Riahi E., Mohseni M. 2012. Catalogue of the Iranian Mesostigmatid Mites. Part 1: Family Ascidae. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4 (14): 1005-1011.
297. Nemati A., Mohseni M., Gwiazdowicz D.J., Kavianpour M.R. 2012. Fauna diversity of some mites of Mesostigmata (Acari) in Chaharmahal Va Bakhtiari and Khuzestan Provinces. 1st International and 8th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran, Kerman: 47.
298. Nemati A., Riahi E., Mohseni M., Gwiazdowicz D.J. 2012. Catalogue of the Iranian Mesostigmatid Mites. Part II: Family Blattisociidae. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4 (19): 1415-1420.
299. Teodorowicz E., Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2012. Description of larva and protonymph of Vulgarogamasus kraepelini (Acari, Parasitidae). Biologia 67, 3: 540-545. DOI: 10.2478/s11756-012-0033-x

2013
300. Błoszyk J., Gutowski J.M., Gwiazdowicz D.J., Mądra A. 2013. Phoresy of Trichouropoda shcherbakae Hirschmann, 1972 (Acari: Mesostigmata) on beetles of the genus Tetropium Kirby, 1837 (Coleoptera: Cerambycidae) in Białowieża Forest, Poland. Central European Journal of Biology, 8, 10: 986-992. DOI: 10.2478/s11535-013-0226-5
301. Coulson S.J., Fjellberg A., Gwiazdowicz D.J., Lebedeva N.V., Melekhina E.N., Solhøy T., Erséus C., Maraldo K., Miko L., Schatz H., Schmelz R.M., Søli G., Stur E. 2013. Introduction of invertebrates into the High Arctic via imported soils: the case of Barentsburg in the Svalbard. Biological Invasions, 15: 1-5. DOI 10.1007/s10530-012-0277-y
302. Coulson S.J., Fjellberg A., Gwiazdowicz D.J., Lebedeva N.V., Melekhina E.N., Solhøy T., Erséus C., Maraldo K., Miko L., Schatz H., Schmelz R.M., Søli G., Stur E. 2013. The invertebrate fauna of anthropogenic soils in the High-Arctic settlement of Barentsburg; Svalbard. Polar Research, 32, 19273: 1-11. DOI 10.3402/polar.v32i0.19273
303. Gwiazdowicz D.J. 2013. Słowo wstępne. W: Rykowski K., Między nauką a sztuką, czyli jak być leśnikiem. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 5-6.
304. Gwiazdowicz D.J. 2013. U źródeł nauki. Podpowiedzi dla początkującego badacza przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-77.
305. Gwiazdowicz D.J. 2013. Selected problems of acarological research. Program & Abstract book of the Second International Persian Congress of Acarology, Karaj: 12.
306. Gwiazdowicz D.J. 2013. Twórca polskiej szkoły akarologii leśnej. W: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J., Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 84-97.
307. Gwiazdowicz D.J. 2013. Pionier wiedzy na temat kulturotwórczej roli lasu. W: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J., Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 98-108.
308. Gwiazdowicz D.J., Gutowski J.M., Kamczyc J., Teodorowicz E. 2013. Phoretic relationships between Plagionotus detritus (Coleoptera: Cerambycidae) and Trichouropoda sociata (Acari: Mesostigmata). Entomologica Fennica, 24: 59-64.
309. Gwiazdowicz D.J., Makarewicz Z. 2013. Kolekcjonerstwo łowieckie. Katalog wystawy. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań: 1-44.
310. Gwiazdowicz D.J., Solhøy T., Kaasa K. 2013. Five mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) new to the Norwegian fauna. Norwegian Journal of Entomology 60: 8-10.
311. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2013. Polskie ekspozycje łowieckie. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 1-448.
312. Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J. 2013. The diversity of soil mites (Acari: Mesostigmata) in yellow ant (Lasius flavus) nests along a gradient of land use. Biologia 68 (2): 314—318. DOI 10.2478/s11756-013-0154-x
313. Kavianpour M., Nemati A., Gwiazdowicz D.J., Kocheili F. 2013. A new species of the genus Gaeolaelaps (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Iran. ZooKeys, 277: 1-11. DOI: 10.3897/zookeys.277.4741
314. Nemati A., Gwiazdowicz D.J., Riahi E., Mohseni M. 2013. Catalogue of Mesostigmatid mites of Iran. Part 4: Parasitidae, Veigaiidae and Zerconidae. Acarologia, 53 (3): 263-271.
315. Nemati A., Joharchi O., Babaeian E., Gwiazdowicz D.J. 2013. A new species and new record of Reticulolaelaps Costa (Acari: Laelapidae) from Iran. Zootaxa, 3718 (1): 73–80.
316. Nemati A., Riahi E., Gwiazdowicz D.J., Kheradmand K. 2013. A catalogue of mesostigmatid mites of Iran- Part 3: Family Ameroseiidae. Iranian Journal of Entomology, 3: 18-23.

2014
317. Coulson S.J., Convey P., Aakra K., Aarvik L., Ávila-Jiménez M.L., Babenko A., Biersma E., Boström S., Brittain J., Carlsson A., Christoffersen K.S., De Smet W.H., Ekrem T., Fjellberg A., Füreder L., Gustafsson D., Gwiazdowicz D.J., Hansen L.O., Holmstrup M., Hullé M., Kaczmarek Ł., Kolicka M., Kuklin V., Lakka H-K., Lebedeva N., Makarova O., Maraldo K., Melekhina E., Ødegaard F., Pilskog H.E., Simon J.C., Sohlenius B., Solhøy T., Søli G., Stur E., Tanasevitch A., Taskaeva A., Velle G., Zawierucha K., Zmudczyńska K. 2014. The terrestrial and freshwater invertebrate biodiversity of the archipelagoes of the Barents Sea; Svalbard, Franz Josef Land and Novaya Zemlya. Soil Biology and Biochemistry, 68: 440-470.
318. Coulson S.J., Schatz H., Gwiazdowicz D.J., Solhøy T. 2014. On the oribatid and mesostigmatid mites (Acari) of the High Arctic island of Hopen. Polish Polar Research, 35, 1: 133-139. DOI 10.2478/popore-2014-0002
319. Gwiazdowicz D.J. 2014. Akarofauna gniazd orlika grubodziobego. W: Maciorowski G., Lontkowski J., Mizera T. Orlik grubodzioby, ginący orzeł z bagien. Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, Bydgoszcz: 211-215.
320. Gwiazdowicz D.J. 2014. Twórca polskiej szkoły akarologii leśnej. W: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J., Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998. Wydawnictwo Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów: 114-126.
321. Gwiazdowicz D.J. 2014. Pionier wiedzy na temat kulturotwórczej roli lasu. W: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J., Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998. Wydawnictwo Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów: 127-135.
322. Gwiazdowicz D.J. 2014. Przedmowa, czyli o potrzebie dyskusji. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-9.
323. Gwiazdowicz D.J. 2014. Łowiectwo a ochrona przyrody. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 89-114.
324. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2014. Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-171.
325. Gwiazdowicz D.J. 2014. Przedmowa, czyli o zdrowiu zatraconym i odnalezionym w lesie. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Las i zdrowie. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-9.
326. Gwiazdowicz D.J. (red). 2014. Las i zdrowie. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-219.
327. Gwiazdowicz D.J., Nemati A. Mohseni M. 2014. A new species of Cosmolaelaps (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Peru. International Journal of Acarology, 40 (6): 436-442. http://dx.doi.org/10.1080/01647954.2014.949306
328. Gwiazdowicz D.J., Rykowski K. (red.) 2014. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary: 1-397.
329. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2014. Problematyka estetyki lasu. W: D.J. Gwiazdowicz, K. Rykowski (red.) Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary: 45-56.
330. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski 2014. Aktywność organizacyjna poza uczelniami. W: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J., Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998. Wydawnictwo Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów: 163-186.
331. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2014. Estetyka lasu. Wydawnictwo Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów: 1-436.
332. Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J., Teodorowicz E., Strzymińska K. 2014. Mites (Acari, Mesostigmata) in boreal Scots pine forest floors: effect of distance to stumps. Experimental and Applied Acarology, 64: 61-71.
333. Kolodochka L.A., Gwiazdowicz D.J. 2014. A new species of predaceous mite of the genus Neoseiulus Hughes (Acari, Phytoseiidae), with redescriptions of N. magnanalis (Thor) and N. ellesmerei (Chant & Hansell), from Svalbard, High Arctic. Zootaxa, 3793, 4: 441-452. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3793.4.3
334. Pilskog H.E., Solhøy T., Gwiazdowicz D.J., Grytnes J.A., Coulson S.J. 2014. Invertebrate communities inhabiting nests of migrating passerine, wild fowl and sea birds breeding in the Hight Arctic, Svalbard. Polar Biology, 37 (7): 981-998. DOI 10.1007/s00300-014-1495-9
335. Seniczak S., Seniczak A., Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J. 2014. Community structure of oribatid and gamasid mites (Acari) in moss-grass tundra in Svalbard (Spitsbergen, Norway). Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 46 (3): 591-599.
336. Teodorowicz E., Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J. 2014. Redescription of Antennoseius (Vitzthumia) oudemansi (Acari, Mesostigmata) from Spitsbergen, Svalbard. Entomologica Fennica, 25: 27-42.
337. Vandegehuchte M.L, Raschein U., Haynes A.G., Gwiazdowicz D.J., Schütz M., Risch A.C. 2014. Effects of excluding aboveground herbivores of different body size on soil communities and processes in two vegetation types with different grazing history. Ecological Society of America, 99th Annual Convention, Sacramento: 1.

2015
338. Coulson S.J., Fjellberg A., Melekhina E.N., Taskaeva A.A., Lebedeva N.V., Belkina O., Seniczak S., Seniczak A., Gwiazdowicz D.J. 2015. Microarthropod communities of industrially disturbed or imported soils in the High Arctic; the abandoned coal mining town of Pyramiden, Svalbard. Biodiversity and Conservation, 24: 1671-1690. DOI 10.1007/s10531-015-0885-9
339. Dabert M., Coulson S.J., Gwiazdowicz D.J., Moe B., Hanssen S.A., Biersma E., Pilskog H.E., Dabert J. 2015. Differences in speciation progress in feather mites (Analgoidea) inhabiting the same host: the case of Zachvatkinia and Alloptes living on arctic and long-tailed skuas. Experimental and Applied Acarology, 65: 163-179. DOI 10.1007/s10493-014-9856-1
340. Ermilov S.G., Gwiazdowicz D.J. 2015. Peruvian oribatid mites (Acari, Oribatida) from the German Biological Expedition, with description of a new species of the genus Pergalumna. ZooKeys, 487: 87-96. DOI: 10.3897/zookeys.487.9335
341. Gwiazdowicz D.J. 2015. Słowo wstępne. W: Kadlec K. Las i myślistwo w muzyce polskiej. Wydawnictwo Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów: 9.
342. Gwiazdowicz D.J. 2015. Przedmowa, czyli o korzystaniu z dobrodziejstw lasu. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Korzystajmy z lasu. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-8.
343. Gwiazdowicz D.J. (red). 2015. Korzystajmy z lasu. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-212.
344. Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Gdula A.K. 2015. Alpha diversity of mesostigmatid mites associated with the bark beetle Ips typographus (L.) in Poland. Insect Conservation and Diversity, 8: 448-455. DOI: 10.1111/icad.12122
345. Gwiazdowicz D.J., Marchenko I.I., Teodorowicz E. 2015. Description of Orthadenella coulsoni sp. nov. (Acari, Mesostigmata, Melicharidae) from Siberia with a key to the females of Orthadenella. Journal of Natural History, 49 (27-28): 1659-1671. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2014.974706
346. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2015. Kulturowy aspekt łowiectwa. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Sesja VII „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”. Streszczenia referatów i doniesień: 45-46.
347. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2015. Kulturowy aspekt łowiectwa. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Sesja VII „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”. IBL, Raszyn: 223-236.
348. Kolodochka L.A, Bondarev V.J., Gwiazdowicz D.J. 2015. First record of the genus Typhloseiella (Acari, Phytoseiidae) in European area of Palearctic with description of a new species and redescription of T. perforata. Systematic and Applied Acarology, 20 (7): 839-845. http://dx.doi.org/10.11158/saa.20.7.11
349. Krawczyk A.J., Augustiničová G., Gwiazdowicz D.J., Konwerski S., Kucharczyk H., Olejniczak I., Rutkowski T., Skubała P., Solarz K., Zdrojewska Z., Tryjanowski P. 2015. Nests of the harvest mouse (Micromys minutus) as habitat for invertebrates. Biologia, 70 (12): 1637-1647.
doi: 10.1515/biolog-2015-0186
350. Napierała A., Książkiewicz Z., Leśniewska M., Gwiazdowicz D.J., Mądra A., Błoszyk J. 2015. Phoretic relationships between uropodid mites (Acari: Mesostigmata) and centipedes (Chilopoda) in urban agglomeration areas. International Journal of Acarology, 41 (4): 250-258. http://dx.doi.org/10.1080/01647954.2015.1029968
351. Nemati A., Riahi E., Gwiazdowicz D.J. 2015. Description of a new species of Julolaelaps (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Iran. ZooKeys, 526: 105-116.
doi: 10.3897/zookeys.5265946
352. Risch A.C., Schütz M., Vandegehuchte M.L., van der Putten W.H., Duyts H., Raschein U., Gwiazdowicz D.J., Busse M.D., Page-Dumroese D.S., Zimmermann S. 2015. Aboveground vertebrate and invertebrate herbivore impact on net N mineralization in subalpine grasslands. Ecology, 96 (12): 3312-3322. doi: 10.1890/15-0300.1
353. Vandegehuchte M.L, Raschein U., Schütz M., Gwiazdowicz D.J., Risch A.C. 2015. Indirect Short- and Long-Term Effects of Aboveground Invertebrate and Vertebrate Herbivores on Soil Microarthropod Communities. PLoS ONE, 10 (3): 1-22. e0118679. doi:10.1371/journal.pone.0118679

2016
354. Babaeian E., Saboori A., Gwiazdowicz D.J., Etemad V. 2016. Redescription of two species of Oplitis Berlese (Acari, Mesostigmata, Oplitidae) from Iran. ZooKeys, 610: 13-22. doi: 10.3897/zookeys.610.9965
355. Błoszyk J., Gutowski J.M., Gwiazdowicz D.J., Mądra A., Konwerski S., Książkiewicz Z. 2016. Monochamus sartor (Coleoptera: Cerambycidae) contributes to alpha diversity of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) in first stage of wood decay in Białowieża Primeval Forest. International Journal of Acarology, 42 (4): 218-223. DOI: 10.1080/01647954.2016.1154890
356. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Kupczyk M., Książkiewicz-Parulska Z. 2016. Parasitic mesostigmatid mites (Acari) – common inhabitants of the nest boxes of starlings (Sturnus vulgaris) in a Polish urban habitat. Biologia, 71 (9): 1034-1037. DOI: 10.1515/biolog-2016-0124
357. Darbemamieh M, Hajiqanbar H., Khanjani M., Gwiazdowicz D.J., Kaźmierski A. 2016. Some Tydeus mites (Acariformes: Prostigmata: Tydeidae) of Kermanshah province, western Iran, with remarks on Tydeus caudatus. Acarologia, 56 (4): 603–611. DOI: 10.1051/acarologia/20164139
358. Gwiazdowicz D.J. 2016. Podróże nieudacznika. Poznawanie świata po swojemu. Oficyna Wydawnicza G & P, Poznań: 1-195.
359. Gwiazdowicz D.J. 2016. Problemy badań leśnych w Polsce. Głos w dyskusji. W: K. Rykowski (red.) Materiały ósmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Nauka. Teraźniejszość i przyszłość badań leśnych. Komponent badawczy Narodowego Programu Leśnego. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary: 299-302.
360. Kolicka M., Gwiazdowicz D.J., Hupało K., Jabłońska A., Kotwicki L., Kornobis F., Lamentowicz M., Magowski W., Marcisz K., Pronin M., Reczuga M.K., Olszanowski Z., Zawierucha K. 2016. Hidden invertebrate diversity – phytotelmata in Bromeliaceae from palm houses and florist wholesalers (Poland). Biologia, 71 (2): 194-203. DOI: 10.1515/biolog-2016-0026
361. Kolodochka L.A., Gwiazdowicz D.J. 2016. Redescription of three species of phytoseiid mites (Acari, Masostigmata) from Poland. Acarologia, 56 (4): 625–632.
DOI: 10.1051/acarologia/20164144
362. Napierała A., Mądra A., Leszczyńska-Deja K., Gwiazdowicz D.J., Gołdyn B., Błoszyk J. 2016. Community structure variability of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the common mole, Talpa europaea, in Central Europe. Experimental and Applied Acarology, 68 (4): 429-440. DOI 10.1007/s10493-016-0017-6
363. Nemati A., Gwiazdowicz D.J. 2016. A new genus and species of Laelapidae from Iran with notes on Gymnolaelaps (Berlese) and Laelaspisella (Marais and Loots) (Acari: Mesostigmata). ZooKeys, 549: 23-49. doi: 10.3897/ zookeys.549.6891
364. Nemati A., Gwiazdowicz D.J. 2016. Description of a new species of Cosmolaelaps Berlese and the male of C. brevipedestra (Karg) from Iran, with notes on some other species of Cosmolaelaps Berlese (Acari: Laelapidae). Zootaxa, 4066 (5): 535–551. doi.org/10.11646/zootaxa.4066.5.2
365. Özbek H.H., Gwiazdowicz D.J. 2016. First Record of Family Celaenopsidae Berlese (Acari: Mesostigmata) from Turkey. Journal of Science and Technology, Erzincan University, 9 (1): 107-110.
366. Wirta H., Várkonyi G., Rasmussen C., Kaartinen R., Schmidt N.M., Hebert P.D.N., Barták M., Blagoev G., Disney H., Ertl S., Gjelstrup P., Gwiazdowicz D.J., Huldén L., Ilmonen J., Jakovlev J., Jaschhof M., Kahanpää J., Kankaanpää T., Krogh P.H., Labbee R., Lettner C., Michelsen V., Nielsen S.A., Nielsen T.R., Paasivirta L., Pedersen S., Pohjoismäki J., Salmela J., Vilkamaa P., Väre H., Tschirnhaus M., & Roslin T. 2016. Establishing a community-wide DNA barcode library as a new tool for arctic research. Molecular Ecology Resources, 16 (3): 809-822. DOI: 10.1111/1755-0998.12489

2017
367. Bułczyńska-Zgółka H., Dymek-Kusiak A., Grygier P., Gwiazdowicz D.J., Janicki T., Kusiak W., Marszałek E., Roźmiarek B., Zamojski C. 2017. Najlepsza monografia nadleśnictwa. Przegląd Leśniczy, 1: 20-21.
368. Celebias P., Przewoźny M., Gwiazdowicz D.J., Baraniak E., Ziomek J. 2017. The invertebrates inhabiting the Common hamster's burrows (Cricetus cricetus). 24th Annual Meeting of the International Hamster Workgroup (1-5. October 2017), Uglich, Russia, KMK Scientific Press: 27.
369. Dudek K., Sienkiewicz P., Gwiazdowicz D.J, Tryjanowski P. 2017. A “clean” alien species? Parasites of the invasive ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology, 114: 350–354. doi: 10.14411/eje.2017.044 (impact factor)
370. Gwiazdowicz D.J. 2017. Leśne dyskusje o ochronie przyrody. Przegląd Leśniczy, 3: 13-14.
371. Gwiazdowicz D.J. 2017. Konferencja o łowiectwie w Senacie RP. Przegląd Leśniczy, 6-7: 12.
372. Gwiazdowicz D.J. 2017. Przedmowa. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 7-8.
373. Gwiazdowicz D.J. 2017. Łowiectwo jako element ochrony przyrody. W: Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: 25-50.
374. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2017. Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 1-256.
375. Gwiazdowicz D.J., Teodorowicz E. 2017. Description of Halolaelaps coulsoni n. sp. (Acari, Halolaelapidae) from the High Arctic. Acarologia, 57 (2): 393-406.
DOI: 10.1051/acarologia/20174164 (impact factor)
376. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2017. Profesor Wiesław Szczerbiński 1900-1972. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-162.
377. Zmudczyńska-Skarbek K., Barcikowski M., Drobniak S.M., Gwiazdowicz D.J., Richard P., Skubała P., Stempniewicz L. 2017. Transfer of ornithogenic influence through diffrent trophic levels of the Arctic terrestrial ecosystem of Bjørnøya (Bear Island), Svalbard. Soil Biology & Biochemistry, 115: 475-489.

 2018
378. Babaeian E., Gwiazdowicz D.J., Saboori A. 2018. Description of the male of Cilliba erlangensis (Acari, Uropodina, Cillibidae) with a key to males of the genus Cilliba. Vestnik Zoologii, 52 (4): 307–312. DOI 10.2478/vzoo-2014-0032

379. Gwiazdowicz D.J. 2018. Profesor Wiesław Szczerbiński (1900-1972). Wieści Akademickie, 1-2: 10.
380. Gwiazdowicz D.J. 2018. Przedmowa, czyli o wizycie w skarbcu. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 7.
381. Gwiazdowicz D.J. 2018. 1.1. Prehistoria. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 10-18, 314.
382. Gwiazdowicz D.J. 2018. 1.2. Starożytność. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 19-27, 314.
383. Gwiazdowicz D.J. 2018. 1.3. Za panowania królów w Polsce. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 28-37, 314.
384. Gwiazdowicz D.J. 2018. 9.2. Muzea i kolekcje łowieckie w Polsce. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 292-305, 320.
385. Gwiazdowicz D.J. 2018. Spotknie związków i organizacji łowieckich w Warszawie. Z Zielonogórskiej Kniei, 45: 30.
386. Gwiazdowicz D.J. 2018. Preface. W: D.J. Gwiazdowicz (ed.) European Forest Network. Polish Forest Society, Poznan: 4-5.
387. Gwiazdowicz D.J. 2018. Słowo wstępne. W: M.P. Krzemień, Leksykon Polskiej Kultury Łowieckiej. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 5.
388. Gwiazdowicz D.J. 2018. Acarological studies in the Arctic. XXXVII Sympozjum Polarne „Polar Change – Global Change”, Poznań: 32.
389. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2018. Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 1-320.
390. Gwiazdowicz D.J. (ed.) 2018. European Forest Network. Polish Forest Society, Poznan: 1-48.
391. Gwiazdowicz D.J., Matulewska A. 2018. 2.5. Dziedzictwo kulturowe kuchni myśliwskiej. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Kultura łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów: 113-119, 316-317.
392. Gwiazdowicz D.J., Nemati A. 2018. A new species of Chapalania (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Peru. Systematic and Applied Acarology, 23 (10): 1940-1951.
393. Gwiazdowicz D.J., Nemati A. Riahi E. 2018. Mesostigmatic mites associated with birds and mammals in Iran. A review. Biologia, 73: 485-491. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0055-0
394. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2018. Pionier ekologicznych podstaw łowiectwa. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 1: 23.
395. Nemati A., Gwiazdowicz D.J., Khalili-Moghadam A. 2018. New data on the knowledge of Gaeolaelaps mites (Acari: Mesostigmata: Laelapidae). Acarologia, 58 (3): 710-734. DOI 10.24349/acarologia/20184266 (impact factor)
396. Nemati A., Gwiazdowicz D.J., Khalili-Moghadam A. 2018. On Androlaelaps elegentulus (Berlese) and Gaeolaelaps brevipilis (Hirchmann, Bernhard, Greim & Götz) with a key to the Gaeolaelaps mites of Iran. International Journal of Acarology, 44 (6): 227-235. https://doi.org/10.1080/01647954.2018.1487997 (impact factor)
397. Nemati A., Riahi E., Khalili-Moghadam A., Gwiazdowicz D.J. 2018. A catalogue of the Iranian Mesostigmata (Acari): additions and updates of the previous catalogue. Persian Journal of Acarology, 7 (2): 115–191. http://dx.doi.org/10.22073/pja.v7i2.36985
398. Risch A.C., Ochoa Hueso R., van der Putten W.H., Bump J.K., Busse M.D.. Frey B., Gwiazdowicz D.J., Page-Dumroese D.S., Vandegehuchte M.L., Zimmermann S., Schütz M. 2018. Size-dependet loss of aboveground animals differentially affects grassland ecosystem coupling and functions. Nature Communications, 9, 3684: 1-11. DOI: 10.1038/s41467-018-06105-4

2019
399. Avila‑Jimenez M.L., Solhøy T., Gwiazdowicz D.J., Fjellberg A., Dozsa-Farkas K., Monson F., De Smet W. H., Stur E., Ekrem T., Coulson S.J. 2019. The terrestrial invertebrate fauna of Edgeøya, Svalbard: Arctic landscape community composition reflects biogeography patterns. Polar Biology, 42 (5): 837-850. https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x
400. Celebias P., Melke A., Gwiazdowicz D.J., Przewoźny M., Komosiński K., Baraniak E., Winnicka K., Melosik I., Ziomek J. 2019. Species composition, diversity and the abundance of arthropods inhabiting burrows of the common hamster (Cricetus cricetus L.). Bulletin of Entomological Research, 109 (6): 781-793. doi:10.1017/S0007485319000087
401. DJG [D.J. Gwiazdowicz] 2019. „W służbie ludziom i przyrodzie”. Przegląd Leśniczy, 11: 27.
402. Gwiazdowicz D.J. 2019. Leksykon kultury łowieckiej. Łowiec Polski, 1: 79.
403. Gwiazdowicz D.J. 2019. Wpływ bezkręgowców na dynamikę funkcjonowania ekosystemu. Wieści Akademickie, 1: 8-9.
404. Gwiazdowicz D.J. 2019. O Autorze i Jego książce. W: K. Mielnikiewicz, Kpt. Józef Władysław Kobylański prekursor kolekcjonerstwa łowieckiego. Nakładem autora, druk MZGraf. S.C. Wysokie Mazowieckie: 6.
405. Gwiazdowicz D.J. 2019. Profesor Wiesław Szczerbiński – pionier ekologicznych podstaw łowiectwa. Nemrod, 1: 77.
406. Gwiazdowicz D.J. 2019. Communities of invertebrate occuring on Zelkova abelicea. The Internationa Symposium on Major refugia of relict trees. 7th-13th 2019, Shanghai: 45-46.
407. Gwiazdowicz D.J. 2019. Foreword. In: D.J. Gwiazdowicz (ed.) University within the forest. Ornatus, Poznań: 5-7.
408. Gwiazdowicz D.J. 2019. Przedmowa, czyli o odpowiedzialności przed tymi, którzy przyjdą. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz: 7-11.
409. Gwiazdowicz D.J. 2019. Wystawa „Leśnicy i myśliwi w obronie niepodległości”. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz: 307-318.
410. Gwiazdowicz D.J. 2019. Przedmowa. W: D.J. Gwiazdowicz, A. Matulewska (red.) Kulturowa wartość lasu. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 7-8.
411. Gwiazdowicz D.J. 2019. Las ostoją polskości. Łowiec Polski, 12: 86.
412. Gwiazdowicz D.J. 2019. “Klejnoty” wspomnień. Obozy studenckie Koła Naukowego Leśników. W: J. Szaban (red.) 100 lat studenckiego Koła Leśników w Poznaniu 1919-2019. Wydawnictwo Uniwetrsytetu Przyrodniczego, Poznań: 299-302.
413. Gwiazdowicz D.J. 2019. Dlaczego myśliwi są krytykowani? Przegląd Leśniczy, 11: 8.
414. Gwiazdowicz D.J. (ed.) 2019. University within the forest. Ornatus, Poznań: 1-175.
415. Gwiazdowicz D.J. (red.) 2019. W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz: 1-320.
416. Gwiazdowicz D.J., Łakomy P. 2019. Faculty of Forestry Poznan University of Life Sciences. In: D.J. Gwiazdowicz (ed.) University within the forest. Ornatus, Poznań: 105-121.
417. Gwiazdowicz D.J., Matulewska A. (red.) 2019. Kulturowa wartość lasu. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów: 1-352.
418. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Bohdan Kiełczewski (1912-1998).W: M. Kozłowska (red.) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki. Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 269-272.
419. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Humanistyczne aspekty nauk leśnych. W: W. Danielewicz, M. Mańka (red.) 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu. T. I. Nauka i dydaktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 173-182.
420. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Prof. zw. dr hab. Bohdan Kiełczewski, dr h.c. Akademii Rolniczej w Poznaniu, urodził się 7 VI 1912 r. w Kownie. W: W. Danielewicz, M. Mańka (red.) 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu. T. II. Pracownicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 89-90.
421. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Prof. zw. dr Aleksander Kozikowski, urodził się 2 VI 1879 r. w Fitowie (pow. Lubawski, Prusy Zachodnie). W: W. Danielewicz, M. Mańka (red.) 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu. T. II. Pracownicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 102-103.
422. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Prof. dr Wiesław Szczerbiński, urodził się 20 IX 1900 r. w Poznaniu. W: W. Danielewicz, M. Mańka (red.) 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu. T. II. Pracownicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 194-196.
423. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Profesor Aleksander Kozikowski 1879-1956. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-244.
424. Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2019. Wiesław Szczerbiński – żołnierz, leśnik, myśliwy, naukowiec. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz: 193-214.
425. Nemati A., Khalili-Moghadam A., Gwiazdowicz D.J. 2019. A review of the genus Reticulolaelaps Costa and redescription of R. elsae (Joharchi, Babaeian & Jalalizand) comb. nov. Persian Journal of Acarology, 8 (2): 77-99. http://dx.doi.org/10.22073/pja.v8i1.42733
426. Nemati A., Riahi E., Khalili Moghadan A., Gwiazdowicz D.J., Reza Bahari M., Amini P. 2019. Comparison of different pollen grains and a factitious prey as food sources for Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae). Systematic and Applied Acarology, 24 (12): 2427–2438. http://doi.org/10.11158/saa.24.12.10