Serdecznie witam na mojej stronie

O Mnie

Dariusz J. Gwiazdowicz

Data i miejsce urodzenia: 25.04.1966 w Sośniach (pow. Ostrów Wlkp.)

Szkoła Podstawowa: 1973-1981 w Cieszynie (pow. Ostrów Wlkp.)

Szkoła Średnia: 1981-1986, Technikum Leśne w Miliczu

Studia: 1986-1991, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Zatrudnienie: od 01.11.1991, Akademia Rolnicza w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

01.11.1991-31.03.1999 – na stanowisku asystenta

01.04.1999-30.04.2011 – na stanowisku adiunkta

01.05.2011-30.09.2017 – na stanowisku profesora nadzwyczajnego

od 01.10.2017 - na stanowisku profesora zwyczajnego

Nominacja profesorska

2011


Praca magisterska: 1991, Roztocze z podrzędu Mesostigmata Puszczy Białowieskiej (opiekun – prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski, recenzent – prof. dr hab. Bogusław Fruziński)

Rozprawa doktorska: 1999, Roztocze z podrzędu Mesostigmata Białowieskiego Parku Narodowego (promotor – prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski, recenzenci – prof. dr hab. Stanisław Bałazy, prof. dr hab. Czesław Błaszak)

Kolokwium habilitacyjne: 2007, Ascid mites (Acari, Mesostigmata) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland (recenzenci – prof. dr hab. Stanisław Bałazy, prof. dr hab. Małgorzata Kropczyńska-Linkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Seniczak, prof. dr hab. Jerzy Starzyk)

Nominacja profesorska: 2011, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Bałazy, prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab. Tracz, prof. dr hab. Jerzy Starzyk

Dydaktyka

Zakres zajęć dydaktycznych

- ochrona przyrody,

- ochrona lasu,

- ochrona środowiska,

- zoologia,

- ekologia,

- łowiectwo,

- gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasu,

- estetyka i kulturotwórcza rola lasu,

- techniki mikroskopowe,

- podstawy warsztatu badawczego.

Współpraca naukowa

Placówki naukowe, w których realizowano projekty badawcze lub zajęcia dydaktyczne

- Romanian Academy of Science (2003),

- Sogn og Fjordane University (Norwegia) (2005, 2007),

- Stacja Badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Petuniabuhkta, Spitsbergen (2007),

- Museum für Naturkunde, Berlin (2008, 2014, 2015),

- Humboldt Universität, Berlin (2009),

- Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium (2009),

- Bavarian State Collection of Zoology, Monachium (2009, 2016),

- University of Bergen, Norwegia (2009),

- University Centre in Svalbard, Spitsbergen (2009, 2011, 2012, 2013),

- Experimental Institute for Agricultural Zoology, Florencja (2006, 2009, 2016),

- Comenius University, Bratysława (2010),

- Research Station Panguana, Peru (2011, 2016),

- Russian Academy of Science, Rostov (2012),

- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Canberra, Australia (2012),

- Shahrekord University, Iran (2013, 2017),

- Hokkaido University, Japonia (2014),

- Irkutsk State Agrarian University, Rosja (2015),

- Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, Szetlandy Południowe (2016).

20

ZREALIZOWAne PROJEKTY BADAWCZE

Wybrane pełnione funkcje

- kierownik Katedry Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego (01.10.2003–30.09.2006) oraz kierownik Zakładu Ochrony Lasu (1.10.2006-30.09.2013) na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

- przewodniczący Komisji ds. Nauki Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2012);

- przewodniczący Komisji ds. nostryfikacji dyplomów Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2010);

- przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (od 2010);

- przewodniczący Rady Redakcyjnej Studiów i Materiałów OKL (od 2007);

- członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego (2015), członek ZG PTL (od 2006);

- przewodniczący Komisji Wydawniczej przy ZG PTL (2012-2015);


- przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu (od 2011) oraz członek Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie (od 2015);

- członek Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (2005-2007);

- członek Senackiej Komisji Budżetowej, UP w Poznaniu (2008-2012);

- członek Komisji Rektorskiej ds. GMO (od 2007);

- koordynator Narodowego Programu Leśnego w panelu „Dziedzictwo” (2013-2016);

- ekspert Narodowego Centrum Nauki (od 2012);

- członek komitetów redakcyjnych: Eurasian Journal of Forest Research (od 2012), Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (od 2015), Badania Fizjograficzne (Zoologia) (od 2010);

- członek Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych PAN w Poznaniu (od 2007);

- członek Komisji Szkoleniowej Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu (od 2004).

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Gwiazdowicz

http://www.nauka-polska.pl/

http://www.npl.ibles.pl/kontakt/dariusz-gwiazdowicz

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=biogram-dariusza-gwiazdowicza

Informacje na stronach