KALENDARIUM 2016

kalendarium 2016

styczeń-luty

Już 1 stycznia wyjazd na stację badawczą im H. Arctowskiego na Wyspę Króla Jerzego w Antarktyce. Realizacja projektu badawczego, którego celem była ocena czynników wpływających na strukturę zgrupowań bezkręgowców. W czasie wolnym praca nad książką pisaną wspólnie z Panem prof. Jerzym Wiśniewskim. Poniżej relacje z pobytu…   

http://wles.up.poznan.pl/pl/relacja-profesora-dariusza-gwiazdowicza-z-wyspy-kr

http://wles.up.poznan.pl/pl/pingwiny-relacja-profesora-dariusza-gwiazdowicza-z

http://wles.up.poznan.pl/pl/bliskie-spotkania-relacja-profesora-dariusza

http://wles.up.poznan.pl/pl/stacja-arctowskiego-relacja-profesora-dariusza

http://wles.up.poznan.pl/pl/po-egnanie-relacja-profesora-dariusza-gwiazdowicza

 i spotkań z uczniami

http://wlkp24.info/aktualnosci/15839,uczniowie-z-cieszyna-laczyli-sie-z-antarktyda.html?no_mobile=1

http://www.rc.fm/polityczne/sosnie-na-antarktydzie.html

kalendarium 2016

marzec

Powrót z Antarktyki i rozpoczęcie zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony przyrody. Przeprowadzka do pokoju nr 116, do którego zakupiono nowe meble. Finalizowanie prac nad dwoma publikacjami akarologicznymi. Nowe zasady egzaminów dla kandydatów na myśliwych oraz przygotowanie programu nauczania przedmiotu „kultura łowiecka”.

kalendarium 2016

kwiecień

Udział w konferencji organizowanej przez SGGW pt. „Zarządzanie populacjami zwierząt” jako członek Rady Naukowej. Oddanie do wydawnictwa książki pt. „Podróże nieudacznika” (niektóre fotografie można zobaczyć galerii) oraz huczna impreza urodzinowa w gronie fantastycznych przyjaciół. Otrzymaliśmy grant (dla Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research) na badania w Szwajcarii i latem rozpoczynamy kolejny, wspólny projekt.

kalendarium 2016

maj

Rozpoczęcie prac nad podręcznikiem dla myśliwych pt. „Kultura łowiecka”. Wysłanie do druku redyskrypcji trzech gatunków nowych dla fauny Polski z rodziny Phytoseiidae. Ukazał się 15 zeszyt Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej, którego byłem redaktorem. Przypłynął statek Polar Pioneer, który transportował mój sprzęt i zebrany materiał z Antarktyki.

kalendarium 2016

czerwiec

Nasz gość Esmaeil Babaeian z University of Tehran (Karaj), który przebywał na półrocznym stażu wraca do Iranu. Już po raz XIII organizowaliśmy piknik myśliwski, w tym roku ponownie w Zbrudzewie oraz po raz III Festiwal Myśliwski w Goluchowie. Koniec zajęć dydaktycznych i egzaminy.

kalendarium 2016

lipiec

Nasz gość Esmaeil Babaeian z University of Tehran (Karaj), który przebywał na półrocznym stażu wraca do Iranu. Już po raz XIII organizowaliśmy piknik myśliwski, w tym roku ponownie w Zbrudzewie oraz po raz III Festiwal Myśliwski w Goluchowie. Koniec zajęć dydaktycznych i egzaminy.

kalendarium 2016

sierpień

Z wizytą przybył prof. Leonid Kolodochka z Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa. Realizacja tematu badawczego na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w Nadleśnictwach Suwałki i Antonin. Kontynuacja prac nad opracowaniami książkowymi. Uruchomienie nowej strony internetowej. Złożenie polsko-tajwańskiego mini projektu badawczego dotyczącego zależności pomiędzy owadami a roztoczami. 

kalendarium 2016

wrzesień-październik

Egzaminy poprawkowe z ochrony przyrody dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz udzial w zjeździe PTL w Cetniewie. W dniach od 18 września do 17 października udział w międzynarodowej ekspedycji do niemieckiej stacji badawczej "Panguana" w peruwiańskim lesie tropikalnym, gdzie kontynuowano temat rozpoczęty w 2011 roku. Relacje znajdują się na stronach:

http://wles.up.poznan.pl/pl/powr-t-do-panguany-relacja-prof-dj-gwiazdowicza-z

http://wles.up.poznan.pl/pl/w-tropikalnym-lesie-relacja-prof-dj-gwiazdowicza-z

Po powrocie zajęcia na kursie dla myśliwych selekcjonerów oraz praca nad podręcznikiem dla myśliwych.

kalendarium 2016

listopad

Ukazała się książka pt. "Podróże nieudacznika", a także otwarto wystawę fotograficzną pod tym samym tytułem. Rozpoczęto cykl spotkań promocyjnych, z których pierwsze odbyły się w Cieszynie (gmina Sośnie) oraz Poznaniu.

http://sośnie.pl/index.php/aktualnosci/cieszyn/383-podroze-nieudacznika-profesora-gwiazdowicza

http://wles.up.poznan.pl/pl/podr-e-nieudacznika-relacja-z-wernisa-u

kalendarium 2016

grudzień

Skończono projekt badań, jakie są planowane na polach naftowych w północnej Rosji i przesłano go Russian Research Foundation. Przygotowano propozycję dla IUFRO dotyczącą konferencji historycznej jaka jest planowana w 2018 roku. Przygotowano program panelu jaki ma się odbyć w ramach XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2020 roku. Kontynuacja prac redakcyjnych nad opracowaniami książkowymi i kolejnym zeszytem Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej. Wizyta w muzeum w Moritzburgu w Niemczech.