KALENDARIUM 2018

kalendarium 2018

styczeń-luty

Zakończenie prac nad rozdziałem wstępnym do ksiązki jubileuszowej PZŁ, ponadto zakończono korektę książki "Kultura łowiecka" i przesłano ją do druku. Zakończono recenzję "Leksykonu polskiej kultury łowieckiej". Napisano i wysłano wniosek o grant na uruchomienie programu "Uniwersytet Uczniowski", który będzie formą edukacji uczniów szkół podstawowych. Kontynuacja prac nad programem dla nowego kierunku studiów "Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna", który będzie realizowany współnie z UAM. Założono stowarzyszenie "Osiedle Europejskie", ktorego zostałem prezesem. Po parametryzacji za lata 2013-2016 nasz Wydział awansował do kategorii A i myślę, że miałem w tym swój skromny udział. Dorobek punktowy pracowników Wydziału Leśnego UP w Poznaniu za publikacje w latach 2013-2016 przedstawiono na rycinie. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim i m.in. wykłady w godzinach 18.30-20.00.  

kalendarium 2018

marzec-kwiecień

Ukazała się książka "Kultura łowiecka", której byłem redaktorem naukowym i autorem pięciu rozdziałów. Zorganizowano seminarium pt. "Kultura łowiecka wczoraj, dziś i jutro" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.  Zakończono prace nad 17 zeszytem Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej. Wykłady na Uniwersytecie III Wieku w Tucholi oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Liczne zajęcia dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów (podstawy warsztatu badawczego), egzaminy dla myśliwych.

kalendarium 2018

maj-czerwiec

Prywatny wyjazd z rodziną do Grecji, m.in. Saloniki, Ateny, Mystras, przylądek Matapan. Prywatny wyjazd z przyjaciółmi do Włoch m.in. Wezuwiusz i Pompeje. Zorganizowano w OKL w Gołuchowie spotkanie European Forest Network, na którym byli przedstawiciele Islandii, Litwy, Szkocji, Szwecji oraz Polski. Z tej okazji wydano książeczkę o europejskich towarzystwach leśnych, której byłem redaktorem. Na Zamku w Pułtusku odbył się IV Kongres Kultury Łowieckiej, byłem przewodniczącym Komitetu Naukowego i wygłosiłem wykład inauguracyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=0N00ZHTY9iM

Wygłoszono wykład plenarny pt. "Acarological study in the Arctic" podczas 37 Sympozjum Polarnego "Polar Change - Global Change" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady na Uniwersytecie III Wieku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej. Odebrano nagrodę Starosty Ostorwskiego "Wojciech 2018" w kategorii "Edukacja i nauka", a podczas Kongresu Kultury Łowieckiej Medal Świętego Huberta.

kalendarium 2018

lipiec-sierpień

Realizacja wspólnego projektu ze Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). Prace terenowe m.in. w Swiss National Park. Wizyta w Katz Biotech AG w Niemczach, gdzie hoduje się roztocze wykorzystywane do walki biologicznej. Prywatny wyjazd na przylądek Skagen, najbardziej na północ wysunięty cypel Półwyspu Jutlandzkiego w Danii. Praca laboratoryjna nad materiałem ze Szwajcarii (DNA) oraz ze Spitsbergenu (określanie gatunków).

kalendarium 2018

wrzesień

Wizyta naukowa w Stanach Zjednoczonych AP, podczas której pracowano w kolekcjach akarologicznych w Field Museum w Chicago, University of Michigan oraz Ohio State University. Krótka wizyta nad wodospadami Niagara oraz w Kanadzie. Ukazała się nasza publikacja w Nature Communications co sprawiło, że miałem maly jubileusz - publikacja w 30 czasopiśmie z impact factor.

kalendarium 2018

październik

Realizacja projektu na Krecie (wspólnie z Uniwersytetem we Fryburgu) dotyczącego bezkręgowcow wystepujących na drzewach Zelkova abelicea. Podczas prac terenowych doszlo do wypadku samochodowego, kiedy to nasze auto spadło z serpentyny. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Organizacja, wspólnie z Sekcją Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego konferencji pt. "Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego". Konferencja odbyła się w OKL w Gołuchowie. Rozpoczęcie nowego projektu edukacyjnego pt. "Uniwersytet Młodego Przyrodnika" oraz wygłoszenie wykładu o konieczność uzytkowania przyrody. Rozpoczęcie wykładów z nowego przedmiotu "Lasy leśnictwo, a ochrona przyrody". Zorganizowanie II Seminarium dla nauczycieli pt. "Bliżej przyrody" w Sośni. Ukazała się długo wyczekiwana praca z opisem nowego gatunku z rodzaju Chapalania.

kalendarium 2018

listopad-grudzień

Zakończono prace nad kolejną monografią dotyczącą życia i twórczości naukowej kolejnego profesora - Aleksandra Kozikowskiego. Odrębna, osamotniona opinia na Zarządzie Głównym PTL na temat konieczności zmian w czasopiśmie Sylwan. Zajęcia na temat Natury 2000 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewocza oraz kursy dla myśliwych-selekcjonerów. Zakończenie kadencji (ostatnie zebrania) w Radzie Naukowej OKL w Gołuchowie oraz w Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Zakończenie prac nad nowym wnioskiem o wpisanie Kultury Łowieckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej oraz po raz 15 nagroda indywidualna Rektora.