KALENDARIUM 2019

kalendarium 2019

styczeń-luty

Koniec semestru, kolokwia i egzaminy (grupa dodatkowa z "Ochrony przyrody" oraz "Lasy, leśnictwo a ochrona przyrody"). Powołanie do ministerialnego zespołu, którego zadaniem jest sporządorządzenie rankingu czasopism naukowych. Przewodniczenie Komitetowi Naukowemu konferencji pt. "W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników" w Janowie Lubelskim. Udział w charakterze gościa w Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ. Zajęcia na studium podyplomowym z zakresu łowiectwa oraz dla kandydatów na myśliwych. Przewodniczanie bardzo długiemu posiedzeniu Komisji Nauki naszego Wydziału (siedem protokołów). Mała część kolekcji butelek była prezentowana podczas targów "Knieje" w Poznaniu. Prywatna wizyta na Kubie (m.in. Hawana, Santa Clara). Rozpoczęcie nowego semestru i mimo pisemnej prośby w czwartki ponownie przydzielono mi 14 godzin dydaktycznych :(

kalendarium 2019

marzec-kwiecień

Udział w seminarium nt. przyszłości PTL w Siemianicach. Historyczna Rada Wydziału - miałem 21 protokołów Komisji Nauki dotyczących otwierania przewodów doktorskich (210 głosowań). Powołanie przez Naczelną Radę Łowiecką na przewodniczącego Komisji Kultury. Ponad dwa tygodnie przebywał u nas prof. Alireza Nemati z Shahrekord University z Iranu. Procowaliśmy nad materiałem wypożyczonym w ubiegłym roku z Ohio State University. Zajęcia ze studentami niestacjonarnymi z zakresu "Ochrony lasu" oraz kursy dla selekcjonerów w PZŁ. Zakończenie prac nad kolejnym (18) zeszytem Studiów i Materiałów OKL. Udział w posiedzeniu Kolegium Lasów Państwowych. Ukazała się książka pt. "Akademickie smaki czyli kulinarna podróż od uniwersytetu do uniwersytetów", gdzie zamieszczono mój przepis na pieczonego bażanta z jabłkami i żurawiną.

 

kalendarium 2019

maj

Zakończenie zajęć z przedmiotu "Podstawy warszatu badawczego" dla doktorantów. Tego przedmiotu nie będzie już w przyszłości z uwagi na reformowanie studiów doktoranckich. Powołanie na przewodniczącego Rady Naukowej OKL w Gołuchowie na kadencję 2019-2023. Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu konferencji "Kulturowa wartość lasu" jako odbyła się w OKL w Gołuchowie. Ćwiczenia terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zakończenie prac nad rankingiem czasopism zleconym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakończenie prac redakcyjnych nad książką "W służbie ludziom i przyrodzie". Udział w posiedzeniu NRŁ (głosowanie nad zaproponowanymi członkami Komisji Kultury) oraz obchodach 60-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego. Ukazał się 18 zeszyt Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej (redakcja tomu).

kalendarium 2019

czerwiec

Zakończenie zajęć w ramach Uniwersytetu Mlodych Przyrodników oraz rozdanie dyplomów uczniom czterech szkół w Nadleśnictwie Łopuchówko. Kolokwia i egzaminy z ochrony przyrody dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prywatny wyjazd do Islandii, w trakcie którego objechaliśmy wyspę dookoła. Bliskie spotkania z waleniami. Uroczystości jubileuszowe związane ze 100-leciem naszego Wydziału. Udział w uroczystości nadania prof. Hubertowi Hasenauerowi tytułu doctora honoris causa (byłem recenzentem w tym postępowaniu) oraz wystąpienie w imieniu pracowników Wydziału Leśnego UPP. W trakcie uroczystości jubileuszowych otrzymałem "Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego". Przewodniczenie pierwszemu posiedzeniu Komisji Kultury NRŁ w Warszawie. Uczestnictwo w programie "Czarno na białym" w TVN 24 na temat wpisania kultury łowieckeij na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Uczestnictwo w Zjeździie Delegatów Okręgu Kaliskiego PZŁ. Rodzinne spotkanie w Błędowie oraz udział w koncercie Jana Garbarka w Poznaniu. 

kalendarium 2019

lipiec-sierpień

Wyjazd do Shanghaiu, gdzie przedstawiono prezentację nt. zgrupowań bezkręgowców występująccyh na drzewach Zelkova abelicea na Krecie. Wyjazd do Stacji Arktycznej PAN w Hornsundzie na Spitsbergenie, aby dokończyć temat badawczy. Badania dotyczyły czynników decydująccyh o zgrupowaniach bezkręgowców w Arktyce. Bliskie spotkania z niedźwiedziem polarnym! Opublikowano książkę pt. "Profesor Aleksander Kozikowski 1879-1956". Ukazały się wywiady w Braci Łowieckiej pt. "Przyroda to moje życie" oraz w Świecie Rolnika Biznes pt. "Ekolodzy" nie rozumieją bogactwa kulturowego myśliwstwa. Wykład gościnny podczas zawodów strzeleckich "5 Wspaniałych" w Poznaniu. Rozpoczęto prace nad książką o prof. Ludwiku Sitowskim. Prywatny wyjazd do Belgii, Holandii i Luksemburga.

kalendarium 2019

wrzesień

Międzynarodowa Konferencja zorganizowana z okazji 100-lecia naszego Wydziału (przewodniczący Komitetu Naukowego), efektem której była książka pt. "Universities within the forest" (redakcja naukowa). Uczestnictwo w 119 Zjeździe PTL w Darłówku. Udzielenie godzinnego wywiadu dla TVN 24 na temat kultury łowieckiej. Niestety, w późniejszych programach i reportażach wykorzystano tylko krótkie, niezbyt istotne informacje z tego wywiadu. Zakończenie prac redakcyjnych nad książką pt. "Kulturowa wartość lasu". Mały jubileusz, gdyż "i -10 indeks" w Google Scholar przekroczył 50.

kalendarium 2019

październik

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego (np. wykłady z przedmiotu "Lasy, leśnictwo, ochrona przyrody"), a także zajęcia na Uniwersytecie Młodych Przyrodników. Wygłoszenie wykładu podczas Ogólnopolskiego Hubertusa w Zamościu oraz odebranie Madalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Powołanie na przewodniczącego Komisji Szkoleniowej oraz Komisji Kultury Łowieckiej ZO PZŁ. To już V konferencja "Las i historia" w OKL w Gołuchowie (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) podczas której wygłoszono 24 referaty. W Gminie Sośnie zorganizowano "III Seminarium Bliżej Historii", w którym wzięło udział około 120 osób.

kalendarium 2019

listopad

Wylot na Kretę w celu dokończenia zbioru materiału oraz przedstawienie prezentacji pt. "Communities of mites (Acari) occurring on Zelkova abelicea". Odebranie Medalu za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

https://www.youtube.com/watch?v=vRj0ZmeUNnE

Ukazała się książka pt. "W służbie ludziom i przyrodzie", której byłem redaktorem naukowym. Wygłoszenie referatu pt. "Dlaczego myśliwi są krytykowani?" na III Międzynarodowej Konferencji "Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym".

https://www.youtube.com/watch?v=MVaA7wAfTqM

Posiedzenie Komisji Kultury NRŁ w Warszawie, bez przełomu. Bardzo głęboki kryzys w Polskim Związku Łowieckim i "Łowcu Polskim".

kalendarium 2019

grudzień

Ukazał się opis nowego dla nauki gatunku skoczogonka Xenylla gwiazdowiczi, jaki opublikowali Jakub Sternalski oraz Grzegorz Paśnik. Ukazały się dwa wywiady - jeden prasowy i jeden radiowy. 

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131488/edition/114859/content

https://www.polskieradio.pl/10/8469/Artykul/2426171,Czy-w-dzisiejszych-czasach-polowac-na-zwierz%C4%99ta

Egzamin dla myśliwych sekcjonerów w Poznaniu. Mały jubileusz, gdyż przekroczono 1500 cytowań wg Google Scholar.