KALENDARIUM 2020

kalendarium 2020

styczeń-luty

Rok kalendarzowy rozpoczął się od zajęć dla kandydatów na myśliwych oraz wykładu na studium podyplomowym z zakresu łowiectwa. Następnie odbyła się zimowa sesja egzaminacyjna. Ukazał się wywiad w Wieściach Akademickich dotyczący podróży i pracy naukowej. Prywatna podróż do Egiptu – między innymi kilkudniowy rejs po Nilu, Luksor, starożytne Teby, muzeum w Kairze, Piramidy i Sfinks w Gizie (fot.) oraz wypoczynek w Hurghadzie nad Morzem Czerwonym. Wybór do kolegium elektorów Uniwersytetu Przyrodniczego.

kalendarium 2020

marzec

W dniu 12 marca ogłoszono zawieszenie wszystkich zajęć z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) (fot.). Odwołano wszystkie konferencje, zebrania, spotkania itp. Rozpoczął się okres pracy w domu oraz zdalne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem video komunikatorów jak ZOOM, Teams czy Spype. Praca nad taksonomicznymi publikacjami akarologicznymi oraz książką na seminarium PTL. Ukazał się wywiad w Lesie Polskim.

kalendarium 2020

kwiecień

Debiut na sali sejmowej, gdzie przedstawiano społeczny projekt zmiany ustawy prawo łowieckie, dotyczący udziału dzieci i młodzieży w polowaniu (fot.).

https://www.youtube.com/watch?v=RdhIesEUpRw

Odwołano wyjazd na spotykanie do Niemiec, gdzie mieliśmy dyskutować o sieci Natura 2000. Ukazała się publikacja na temat agresji skierowanej w stronę myśliwych w Social Semiotics oraz artykuł w Insects dotyczący sukcesji bezkręgowców po ustąpieniu lodowca w Arktyce. W Internecie pojawił się wywiad udzielony w Mediach Narodowych na tematy łowieckie.

https://www.youtube.com/watch?v=sQT2qJX4w40

Odwołano seminarium PTL w Poznaniu.

kalendarium 2020

maj

Ukazał się artykuł w CIC Magazine i był to mały jubileusz – 100 czasopismo, w którym opublikowałem artykuł. Zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny oraz Komisji Kultury NRŁ (fot.). Odwołano wyjazd na Sycylię, gdzie mieliśmy rozpocząć projekt dotyczący fauny bezkręgowców związanych z Zelkova sicula. Odwołano seminarium łowieckie w Kościanie. Rozpoczęcie badań ankietowych dotyczących osób, które będąc dzieckiem brały udział w polowaniu.

kalendarium 2020

czerwiec

Wyraźnie widać, że to rok maków czerwonych (fot.). Ukazała się długo wyczekiwana książka pt. Łowy i historia. Nowe wyzwanie i obowiązki w roli przewodniczącego Rady Programowej najstarszego na świecie leśnego czasopisma naukowego jakim jest Sylwan. Ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, którego byłem redaktorem. Ćwiczenia terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym, kolokwia i egzaminy odbyły się tradycyjnie na salach, ale w mniejszych grupach i w maseczkach na twarzy. Odwołano wyjazd na uniwersytet w Norwegii. Praca nad publikacjami do International Journal for the Semiotics of Law.

kalendarium 2020

lipiec-sierpień

Pobyt w uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, gdzie zbierano materiał z drzewostanów limbowych oraz świerkowych (fot.). Kilkudniowy pobyt na uniwersytecie w Kownie na Litwie, celem którego było m.in. rozpoczęcie wspólnych prac dotyczących tematyki łowieckiej Koronawirus wzmaga swoją aktywność, dlatego zrezygnowano z planowanego urlopu w Portugalii. Rozpoczęto nagrywanie filmów z rozmowami ze starszymi mieszkańcami Cieszyna (pow. Ostrów Wlkp.). Według Web of Science indeks H = 15, a indeks cytowani (bez autocytowań – 500).