KSIĄŻKI

Książki

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt

Rok wydania: 2004

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ornatus, Poznań

Liczba stron: 142

Liczba rycin: 43

Liczba tabel: 10

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt

Rok wydania: 2005

Wydanie: II, poprawione

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ornatus, Poznań

Liczba stron: 142

Liczba rycin: 43

Liczba tabel: 10

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej

Rok wydania: 2005

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ornatus, Poznań

Liczba stron: 188

Liczba rycin: 22

Liczba tabel: 3

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Gospodarka leśna a ochrona przyrody

Rok wydania: 2006

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ornatus, Poznań

Liczba stron: 184

Liczba rycin: 22

Liczba tabel: 12

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej

Rok wydania: 2006

Wydanie: II, poprawione

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ornatus, Poznań

Liczba stron: 188

Liczba rycin: 22

Liczba tabel: 3

Spis treści: pdf

Autor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ascid mites (Acari, Mesostigmata) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland

Rok wydania: 2007

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań

Liczba stron: 248

Liczba rycin: 210

Liczba tabel: 27

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt

Rok wydania: 2007

Wydanie: III, uzupełnione

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ornatus, Poznań

Liczba stron: 205

Liczba rycin: 62

Liczba tabel: 13

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Selected problems of acarological research in forests

Rok wydania: 2008

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań

Liczba stron: 125

Liczba rycin: 5

Liczba tabel: 4

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Edukacja przyrodniczo-leśna. Poradnik

Rok wydania: 2009

Wydanie: I

Wydawnictwo: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Liczba stron: 128

Liczba rycin: 25

Liczba tabel: 2

Dodatki: płyta CD

Spis treści: pdf

Autor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea, Microgynioidea (Acari, Mesostigmata) of Poland

Rok wydania: 2010

Wydanie: I

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Liczba stron: 142

Liczba rycin: 167

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Wybrane aspekty ochrony zwierząt

Rok wydania: 2011

Wydanie: I

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Liczba stron: 82

Liczba rycin: 12

Liczba tabel: 1

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce

Rok wydania: 2012

Wydanie: I

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Liczba stron: 171

Liczba rycin: 14

Liczba tabel: 4

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf

Autor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: U źródeł nauki. Podpowiedzi dla początkującego badacza przyrody

Rok wydania: 2013

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań

Liczba stron: 77

Liczba rycin: 10

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce

Rok wydania: 2014

Wydanie: II

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Liczba stron: 171

Liczba rycin: 14

Liczba tabel: 4

Spis treści: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Las i zdrowie

Rok wydania: 2014

Wydanie: I

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Liczba stron: 219

Liczba rycin: 38

Liczba tabel: 28

Spis treści: pdf

Pełna trść: pdf

Redaktor: Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Korzystajmy z lasu

Rok wydania: 2015

Wydanie: I

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań

Liczba stron: 212

Liczba rycin: 84

Liczba tabel: 14

Spis treści: pdf

Pełna trść: pdf

Autorzy: Gwiazdowicz D.J., Makarewicz Z.

Tytuł: Kolekcjonerstwo łowieckie. Katalog wystawy

Rok wydania: 2013

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań

Liczba stron: 44

Liczba rycin: 8

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf

Redaktorzy: Gwiazdowicz D.J., Rykowski K.

Tytuł: Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym

Rok wydania: 2014

Wydanie: I

Wydawnictwo: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

Liczba stron: 397

Liczba rycin: 60

Liczba tabel: 5

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf

Autorzy: Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J.

Tytuł: Estetyka lasu

Rok wydania: 2011

Wydanie: I

Wydawnictwo: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

Liczba stron: 455

Liczba rycin: 252

Liczba tabel: 8

Spis treści: pdf

Autorzy: Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J.

Tytuł: Polskie ekspozycje łowieckie

Rok wydania: 2013

Wydanie: I

Wydawnictwo: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

Liczba stron: 448

Liczba rycin: 305

Liczba tabel: 21

Spis treści: pdf

Autorzy: Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J.

Tytuł: Estetyka lasu

Rok wydania: 2014

Wydanie: II, uzupełnione

Wydawnictwo: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

Liczba stron: 436

Liczba rycin: 369

Liczba tabel: 11

Spis treści: pdf

Autorzy: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody

Rok wydania: 2004

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań

Liczba stron: 458

Liczba rycin: 182

Liczba tabel: 66

Spis treści: pdf

Autorzy: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J.

Tytuł: Ochrona przyrody

Rok wydania: 2009

Wydanie: II, poszerzone

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań

Liczba stron: 446

Liczba rycin: 291 + 23 tablice

Liczba tabel: 76

Spis treści: pdf

 

 

Autorzy: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J.

Tytuł: Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998

Rok wydania: 2013

Wydanie: I

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań

Liczba stron: 184

Liczba rycin: 48

Spis treści: pdf

Autorzy: Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Korpikiewicz H., Nawrot J.

Tytuł: Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998

Rok wydania: 2014

Wydanie: II, uzupełnione

Wydawnictwo: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

Liczba stron: 215

Liczba rycin: 133

Spis treści: pdf

Pełna treść: pdf