KALENDARIUM

kalendarium

lata 2016-2020

W kalendarium nie ma informacji o codziennej, mozolnej pracy naukowej, godzinach spędzonych przy mikroskopie, pracy nad projektami, pisaniu recenzji, organizowaniu lub uczestniczeniu w zebraniach, spotkaniach, konsultacjach, zajęciach dydaktycznych ze studentami i doktorantami, itp. W tym miejscu wyszczególniono tylko kilka ważniejszych wydarzeń w danym miesiącu. 

2020

styczeń-luty

Rok kalendarzowy rozpoczął się od zajęć dla kandydatów na myśliwych oraz wykładu na studium podyplomowym z zakresu łowiectwa. Następnie odbyła się zimowa sesja egzaminacyjna. Ukazał się wywiad w Wieściach Akademickich dotyczący podróży i pracy naukowej. Prywatna podróż do Egiptu – między innymi kilkudniowy rejs po Nilu, Luksor, starożytne Teby, muzeum w Kairze, Piramidy i Sfinks w Gizie (fot.) oraz wypoczynek w Hurghadzie nad Morzem Czerwonym. Wybór do kolegium elektorów Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

2019

styczeń-luty

Koniec semestru, kolokwia i egzaminy (grupa dodatkowa z "Ochrony przyrody" oraz "Lasy, leśnictwo a ochrona przyrody"). Powołanie do ministerialnego zespołu, którego zadaniem jest sporządorządzenie rankingu czasopism naukowych. Przewodniczenie Komitetowi Naukowemu konferencji pt. "W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników" w Janowie Lubelskim. Udział w charakterze gościa w Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ. Zajęcia na studium podyplomowym z zakresu łowiectwa oraz dla kandydatów na myśliwych. Przewodniczanie bardzo długiemu posiedzeniu Komisji Nauki naszego Wydziału (siedem protokołów). Mała część kolekcji butelek była prezentowana podczas targów "Knieje" w Poznaniu. Prywatna wizyta na Kubie (m.in. Hawana, Santa Clara). Rozpoczęcie nowego semestru i mimo pisemnej prośby w czwartki ponownie przydzielono mi 14 godzin dydaktycznych :(

2018

styczeń-luty

Zakończenie prac nad rozdziałem wstępnym do ksiązki jubileuszowej PZŁ, ponadto zakończono korektę książki "Kultura łowiecka" i przesłano ją do druku. Zakończono recenzję "Leksykonu polskiej kultury łowieckiej". Napisano i wysłano wniosek o grant na uruchomienie programu "Uniwersytet Uczniowski", który będzie formą edukacji uczniów szkół podstawowych. Kontynuacja prac nad programem dla nowego kierunku studiów "Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna", który będzie realizowany współnie z UAM. Założono stowarzyszenie "Osiedle Europejskie", ktorego zostałem prezesem. Po parametryzacji za lata 2013-2016 nasz Wydział awansował do kategorii A i myślę, że miałem w tym swój skromny udział. Dorobek punktowy pracowników Wydziału Leśnego UP w Poznaniu za publikacje w latach 2013-2016 przedstawiono na rycinie. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim i m.in. wykłady w godzinach 18.30-20.00.  

2017

styczeń-luty


W dalszym ciągu trwa promocja książki pt. "Podróże nieudacznika", w ramach której są organizowane spotkania z czytelnikami czy z przedstawicielami mediów.

https://www.radiomerkury.pl/audycja/mala-czarna/podroze-nieudacznika-jak-to-zrobic.html

http://www.rdc.pl/podcast/ciotka-ksiazkula-podroze-nieudacznika/

Zakończono pracę na projektem "Pilot-testing novel policies and business models for sustainable supply of Forest eCosystEm ServiceS", który został wysłany do oceny i akceptacji. Zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli regionalnej prasy łowieckiej w Gołuchowie. Wygłoszono prelekcję w PAN w Łodzi na temat kultury łowieckiej oraz w Komitecie Ochrony Orłów na temat pasożytów w gniazdach ptaków. Zakończono prace nad kolejnym rocznikiem Studiów i Materiałów OKL oraz monografią pt. "Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce". Wysłano do druku pracę na temat roli bezkręgowców w zwiększeniu wielofunkcyjności ekosystemu Arktyki.

2016

styczeń -luty

Już 1 stycznia wyjazd na stację badawczą im H. Arctowskiego na Wyspę Króla Jerzego w Antarktyce. Realizacja projektu badawczego, którego celem była ocena czynników wpływających na strukturę zgrupowań bezkręgowców. W czasie wolnym praca nad książką pisaną wspólnie z Panem prof. Jerzym Wiśniewskim. Poniżej relacje z pobytu…   

http://wles.up.poznan.pl/pl/relacja-profesora-dariusza-gwiazdowicza-z-wyspy-kr

http://wles.up.poznan.pl/pl/pingwiny-relacja-profesora-dariusza-gwiazdowicza-z

http://wles.up.poznan.pl/pl/bliskie-spotkania-relacja-profesora-dariusza

http://wles.up.poznan.pl/pl/stacja-arctowskiego-relacja-profesora-dariusza

http://wles.up.poznan.pl/pl/po-egnanie-relacja-profesora-dariusza-gwiazdowicza

 i spotkań z uczniami

http://wlkp24.info/aktualnosci/15839,uczniowie-z-cieszyna-laczyli-sie-z-antarktyda.html?no_mobile=1

http://www.rc.fm/polityczne/sosnie-na-antarktydzie.html